Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Minh Duc Trinh

  • THPT Hà Trung - Thanh Hóa
  • 10317

Cấp độ thành viên

12
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 9 16 56%
Môn Lí lớp 12 5356 2655 82%
Môn Hóa lớp 12 4975 3165 83%
Môn Anh lớp 12 -35 80 19%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 10305 5917 82%

Comment giao lưu với Minh Duc Trinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com