Đề luyện Điểm thuộc đồ thị đề số 8

Thời gian thi : 50 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 454

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y=-x3+3x+2. Tìm trên đồ thị (C) các cặp điểm đối xứng nhau qua I(-1;3)

Câu 2: Cho hàm số y=x3-x2-x. Tìm trên đồ thị hàm số các cặp điểm đối xứng nhau qua trục Oy

Câu 3: Tìm điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số: y=\frac{x^{2}+x-4}{x-2}

Câu 4: Cho hàm số y=\frac{x+2}{2x-1} (C). Tìm những điểm thuộc đồ thị (C) cách đều 2 điểm A(2;0), B(0;2)

Câu 5: Cho hàm số y=\frac{x-2}{x+2} (C). Tìm M thuộc đồ thị (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận là nhỏ nhất

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tuy Nguyen 3 5 60% 11.92
2 nguyennhuthoa 2 4 50% 40.28
3 Nguyễn Ngọc Châm 2 4 50% 9.78
4 Thy Trúc 0 0 0% 0.48
5 Báo Cheetah 0 1 0% 0.27
6 phamtan 0 3 0% 3.87

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12