Đề luyện Giao thoa ánh sáng đề số 1

Thời gian thi : 40 phút - Số câu hỏi : 25 câu - Số lượt thi : 135

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong thí nghiệm I-âng , khoảng cách từ tâm của vân trung tâm đến vân sáng bậc k được tính bằng công thức:

Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng, khoảng cách từ tâm của vân trung tâm đến vân tối thứ k+1 được tính bằng công thức:

Câu 3: Công thức tính khoảng vân i là:

Câu 4: Khoảng cách từ vân tối đến vân sáng bậc 2 là:

Câu 5: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe cách nhau một khoảng a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, hình ảnh giao thoa thu được trên màn có khoảng vân i. Bức xạ chiếu vào hai khe có bước sóng λ, được xác định bởi công thức.

Câu 6: Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời,ta thấy xuất hiện các màu sắc sặc sỡ như màu cầu vồng. Đó là kết quả của hiện tượng:

Câu 7: Thí nghiệm giao thoa I-âng trong không khí, chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc, khoảng vân quan sát được trên màn là i. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước thì:

Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa I-âng về ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân i sẽ thay đổi như thế nào khi cho khe S di chuyển dọc theo đường trung trực của hai khe S1, S2:

Câu 9: Chọn phát biểu sai với thí nghiệm giao thoa I-âng:

Câu 10: Trong thí nghiệm I-âng, vân sáng bậc nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng:

Câu 11: Trong thí nghiệm I-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là: (Trong đó i là khoảng vân)

Câu 12: Chọn câu trả lời đúng. Kết quả của thí nghiệm I-âng:

Câu 13: Chọn câu trả lời đúng. Trong thí nghiệm I-âng, nếu xét trên một vân sáng cùng bậc thì ánh sáng bị lệch nhiều nhất là:

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng. Khoảng vân được định nghĩa là:

Câu 15: Chọn câu trả lời đúng. Công thức tính khoảng vân là:

Câu 16: Chọn câu trả lời đúng. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo:

Câu 17: Chọn câu trả lời đúng. Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng:

Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe Young, khi đưa toàn bộ hệ thống từ không khí vào trong môi trường có chiết suất n, thì khoảng vân giao thoa thu được trên màn thay đổi như thế nào?

Câu 19: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Nếu ta tăng khoảng cách giữa 2 nguồn kết hợp lên 2 lần thì khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 3 sẽ:

Câu 20: Trong thí nghiệm Young với ánh sáng trắng; thay kính lọc sắc theo thứ tự là: vàng, lục, tím; khoảng vân đo được bằng i_{1},i_{2},i_{3} thì:

Câu 21: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Gọi a là khoảng cách hai khe S_{1} và S_{2}; D là khoảng cách từ S_{1}S_{2} đến màn, b là khoảng cách của 5 vân sáng liên tiếp nhau. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:

Câu 22: Trong thia nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, nếu ta dời nguồn S một đoạn nhỏ theo phương song song với màn chứa hai khe thì:

Câu 23: Trong thí nghiệm Young, nếu ta di chuyển khe S song song với màn chứa hai khe S_{1}S_{2} theo hướng từ S_{2} đến S_{1} thì hệ thống vân trên màn sẽ:

Câu 24: Trong thí nghiệm Young, nếu ta di chuyển tịnh tiến khe S dọc theo SO tiến lại gần hai khe S_{1}S_{2} thì hệ thống vân giao thoa trên màn sẽ:

Câu 25: Trong quá trình tiến trình thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young với ánh sáng đơn sắc \lambda. Khi dịch chuyển nguồn sáng S song song với màn đến vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ S đến S_{1} và S_{2} bằng \lambda. Khi đó tại O của màn sẽ có:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Chúa Yêu 19 25 76% 12.48
2 Phạm Thảo 18 25 72% 9.98
3 Nguyễn Thành Tâm 13 13 100% 0.4
4 Kí Ức Gió 16 24 67% 11.05
5 Heart Steel 15 25 60% 12.32
6 Bí Mật 15 25 60% 9.8
7 Thích Thì Nhích 13 21 62% 5.83
8 huỳnh công thiện 14 25 56% 15.47
9 Dang Dinh Quang 12 25 48% 7.4
10 Devil devil 12 25 48% 0
11 Trần Huỳnh Như 12 25 48% 6.28
12 nguyen thi ngoc tram 5 9 56% 6.13
13 HOÁ HỌC 1 1 100% 0.03
14 Thùy Dương 15 25 60% 11.28
15 Hà Ngọc 16 23 70% 40.33
16 Đỗ Khánh Ly 1 1 100% 1.68
17 Nguyen Ngoc Bao Vy 16 25 64% 10.97

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12