Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dang Dinh Quang

  • Trường THPT Nguyễn Trường Thuý - Nam Định
  • 840

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 58 48 77%
Môn Lí lớp 12 131 169 60%
Môn Hóa lớp 12 611 600 73%
Môn Sinh lớp 12 32 40 60%
Môn Anh lớp 12 -2 2 0%
Tổng cộng: 830 859 69%

Comment giao lưu với Dang Dinh Quang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com