Đề luyện Phương trình mũ - đề số 1

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 293

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải phương trình:            9|3x – 1| = 38x-2

Câu 2: Giải phương trình:     5^{x-\sqrt{x^{2}+4}}=25

Câu 3: Giải phương trình:  5^{x}.8^{\frac{x-1}{x}}=500

Câu 4: Giải phương trình:    22x – 3.2x+2 + 32 = 0.

Câu 5: Giải phương trình:            4^{\sqrt{x-2}}+16=10.2^{\sqrt{x-2}}

Câu 6: Giải phương trình:      (2+\sqrt{3})^{x} + (2-\sqrt{3})^{x} = 4.

Câu 7: Giải phương trình:    2^{x^{2}-x}-2^{2+x-x^{2}} = 3

Câu 8: Giải phương trình:      (7+4\sqrt{3})^{x}-3(2-\sqrt{3})^{x}+2=0

Câu 9: Giải phương trình:      25x + 10x = 2 2x+1    

Câu 10: Giải phương trình:       (5-\sqrt{21})^{x} + 7(5+\sqrt{21})^{x} = 2^{x+3}

Câu 11: Giải phương trình:        4^{cos2x}+4^{cos^{2}x}=3

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Đại Học Mong 10 11 91% 7.35
2 lethuchang 9 11 82% 11.38
3 Linh Li Lom 8 10 80% 0.22
4 Trần Duy Mỹ Linh 6 11 55% 1.58
5 Nguyễn Diệu Linh 3 11 27% 2.38
6 hoang nhu y 3 11 27% 0.68
7 ĐỖ ĐẠI HỌC NHÉ 2 11 18% 0.53
8 Nguyễn Thành Tâm 2 11 18% 0.15

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12