Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đại Học Mong

  • Trường THPT Tân Yên 2 - Bắc Giang
  • 287

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 143 91 84%
Môn Lí lớp 12 84 144 53%
Môn Hóa lớp 12 18 100 41%
Môn Anh lớp 12 32 49 55%
Tổng cộng: 277 384 57%

Comment giao lưu với Đại Học Mong

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com