Đề luyện tính đơn điệu của hàm số - đề số 1

Thời gian thi : 50 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 421

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Xét tính đơn điệu của hàm số:  y=x3+x2+3x+2

Câu 2: Xét tính đơn điệu của hàm số: y=x4-2x2+7

Câu 3: Cho hàm số y= x3+(m-1)x2+(m2-4)x+9 Tìm m để hàm số đồng biến trên R

Câu 4: Cho hàm số \(y = \dfrac{{mx - 1}}{{ - x - 1}}\). Tìm m để hàm số đồng biến trên miền xác định

Câu 5: Cho hàm số y=x3+3x2-mx-4 1.khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m=0  (học sinh tự giải) 2.Tìm m để đồ thì hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;0)

Câu 6: cho hàm số y=-2x3+3mx2-1 a, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m=1 (học sinh tự giải) b, Tìm m để hàm số đồng biến trên (x1,x2) với x2-x1=1  

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Bung Xù 4 6 67% 11.37
2 Hời Thái 4 6 67% 13.28
3 nguyendieulinh 4 6 67% 13.47
4 Dang phuoc thanh 4 6 67% 18.8
5 Lê Phi 3 6 50% 0.2
6 Gau Buong Binh 3 6 50% 11.27
7 Mai Trang 3 6 50% 8.32
8 Mai Ngọc 3 6 50% 10.75
9 Phương Hải Princess 1 3 33% 8.53
10 Tuy Nguyen 2 6 33% 8.92
11 Nguyễn Hữu Hiếu 2 6 33% 0.83
12 Thu Quýt 2 6 33% 9.55
13 Hồng Quắt 2 6 33% 3.32
14 Phụng Phè Phởn 2 6 33% 1.42
15 Thales Dương 0 1 0% 27.75
16 Tran Thuy 1 6 17% 7.58
17 ngoctuyen 1 6 17% 11.12

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12