Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyendieulinh

  • Trường THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam
  • 4428

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 96 160 60%
Môn Lí lớp 12 545 1016 69%
Môn Hóa lớp 12 3530 2514 74%
Môn Sinh lớp 12 190 152 49%
Môn Anh lớp 12 -32 190 38%
Tổng cộng: 4329 4032 69%

Comment giao lưu với nguyendieulinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com