Đề luyện Tổng hợp các dao động cơ đề số 1

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 126

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai? Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động diều hòa cùng phương cùng tần số 

Câu 2: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa  cùng phương có phương trình  x1= A1cos(ωt+φ) và x2= A2cos(ωt+φ). Nếu độ lệch pha của hai dao động ∆φ= \frac{2\pi }{3} thì biên độ dao động tổng hợp là 

Câu 3: Với k\varepsilon\mathbb{Z}, độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số , ngược pha nhau là :

Câu 4: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biên độ A1 ≠ A2 luôn luôn cùng pha nhau khi

Câu 5: Hai dao động điều hòa x1= A1cos(ωt+φ1) và x2= A2cos(ωt+φ2) Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt giá trị cực tiểu khi :

Câu 6: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động lần lượt là x1= A1cos(ωt+φ1) và x2= A2cos(ωt+φ2). Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định thông qua biểu thức nào ?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyen Kien 5 6 83% 4.05
2 Heart Steel 4 6 67% 1.78
3 Dang Dinh Quang 4 6 67% 2.37
4 Minh Duc Trinh 3 6 50% 3.82
5 levantuan 3 6 50% 3.82
6 Thích Thì Nhích 3 6 50% 1.43
7 thanglq 2 5 40% 0.3
8 Phạm Thảo 2 6 33% 3.02

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12