Đề thi HKI môn anh trường THPT Minh Khai - Hà Tĩnh, đề 2 năm 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 18 câu - Số lượt thi : 2378

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Trương THPT Minh Khai - Hà Tĩnh - năm 2013-2014

Đề số 2

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

Câu 1: 1

Câu 2: 2

Câu 3: 3

Underline the words or phrases that best suit for each sentences

Câu 4: Do you need thick paper or thin .........?

Câu 5: I wouldn’t waste time…………that book if I were you. 

Câu 6: I would never borrow money from …… 

Câu 7: There are many useful ………………on television nowadays.

Câu 8: .............photographs of the place, I had no desire to go there..

Câu 9: “It was very nice of you to invite us for dinner. Thank you very much.” -  They thanked me ……to dinner

Câu 10: I expected ……to the party, but I wasn’t.  

Câu 11: He offered ……me the money but I didn't like taking it 

Câu 12: We always………our wedding anniversary with dinner in an expensive restaurant

Câu 13: The children admitted …………the money

Câu 14: While she was walking down the street, she...........an old friend.

Câu 15: I saw her ........tennis with my daughter when I was on my way home from school.

Câu 16: Everyone in our class …………English very attentively

Read the following passage carefully and then answer the questions

InChinaeveryone celebrates their birthday on New Year even if it is not the official date of their birthday because they turn another year older on this day.

 They believe that the baby is born one year old. A Chinese child’s second birthday is an important event.  It might  tell the baby  fortune.  The baby is placed in the centre of a group of objects such as coins,  a doll or a book  and they wait to see which object he picks up. If he picks up a coin, he might become rich. If he reached for a book, he might  become  a teacher.  If  he reaches  for the doll,  he might have  many children.  The sixth birthday is also a big party time.

Từ mới: Fortune(may mắn)

Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trương Hạnh 12 16 75% 3.72
2 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 13 16 81% 3.58
3 Phan Huyên 6 16 38% 4.7
4 Nguyễn Ngọc Ánh 15 16 94% 2.37
5 la kalskl a 10 16 63% 15.3
6 Hồ Thị Cẩm Huệ 12 16 75% 2.22
7 bluemoon 14 15 93% 6.4
8 Bùi Thị Hoài Linh 13 16 81% 7.55
9 Nguyễn Thu Hương 9 16 56% 1.95
10 Nam Tesbs 8 16 50% 4.63
11 pham thi thuy duong 15 16 94% 4.13
12 Thi Ngoc Thuy Huynh 10 16 63% 4.42
13 The End 8 16 50% 10.32
14 Ma Kết 7 16 44% 6.23
15 Lê Mai Loan 10 16 63% 8.97
16 tadinhhan 9 15 60% 6.13
17 Sao chổi 8 15 53% 2.45
18 Nguyễn Thoại Anh 15 16 94% 3.07
19 Chu Thị Ngọc Trang 16 16 100% 3.22
20 ʚïɞ Xíu ʚïɞ 6 16 38% 4.88
21 Nguyen ho thien truc 10 16 63% 2.43
22 Thùy Trang 11 16 69% 4.87
23 Thỏ Legg 15 16 94% 1.25
24 Tu Pham 9 16 56% 4.78
25 Linh Giang Taeny 14 16 88% 2.87
26 Huong Dao 10 16 63% 2.72
27 Thương Khùn 14 16 88% 2.05
28 Khang Lấm Chân 12 16 75% 4.42
29 phanthithaoly 13 16 81% 4.47
30 Đức Huỳnh 9 16 56% 4.27
31 Hà Phươg 12 16 75% 9.12
32 Trần Phương Maii 13 16 81% 3.15
33 Dung Thùy Trần Lê 11 16 69% 6.93
34 vũ thị nhung 12 16 75% 5.08
35 Tank Sasuke 16 16 100% 10.2
36 Tô Phước Tài 16 16 100% 2.42
37 Miu Chu 15 16 94% 3.42
38 Vết Mưa 12 16 75% 5.33
39 Emily Nguyen 14 16 88% 6.13
40 Thế Khải 14 15 93% 3.23
41 Đặng Hồng Liên 10 16 63% 13.03
42 Thuy Pham 13 15 87% 2.78
43 Tuấn Hùng 8 16 50% 6.03
44 Subin Aquarius 14 16 88% 2.72
45 Nguyệt 's 6 16 38% 9.2
46 Công Chúa Ori 14 15 93% 2.2
47 Tiểu Min Nhỏ 11 16 69% 2.78
48 trần hương hiền 6 16 38% 1.8
49 Phương Thảo 6 16 38% 4.1
50 Như Quỳnh Trần 16 16 100% 4.33
51 Lệ Quyên 9 16 56% 5.73
52 Trang Mimi 14 16 88% 1.87
53 Chim Canh Cut 11 16 69% 5.48
54 Trương Thanh Mai 13 16 81% 8.37
55 Bốn Mắt Hay Cười 14 16 88% 4.28
56 Kẹo Sữa Đắng 11 16 69% 2.93
57 My Nhu 10 16 63% 4.7
58 trần thị quỳnh nga 12 15 80% 5.48
59 Pido Trần 13 16 81% 3.53
60 Lê Minh Châu 8 16 50% 4.15
61 Phan thuý 12 16 75% 5.62
62 Hồng Hạnh 14 16 88% 1.35
63 Yến Vi 12 16 75% 2.7
64 Trang Nguyễn 12 16 75% 8.17
65 Trần Thị Kim Vân 6 13 46% 9.1
66 Lê Văn Toàn 14 16 88% 3.05
67 Nguyễn Đức Anh 15 16 94% 2.35
68 nguyễn đình duy 13 16 81% 4.77
69 Baby's Khùng's 10 16 63% 3.68
70 Bùi Thị Tú Yên 14 16 88% 3.12
71 Lê Thanh Mạnh 13 16 81% 7.42
72 Hữu Thanh 8 16 50% 6.05
73 kaito kid ice angel 14 16 88% 4.12
74 Kim Oanh 14 15 93% 2.72
75 nguyen giac thang 12 16 75% 4.1
76 Vu Dinh Can 10 12 83% 4.63
77 Uyên 6 15 40% 3.22

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11