Đề thi HKI trường THPT Lê Thánh Tông - Gia Lai đề 111 năm 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 15 câu - Số lượt thi : 2334

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

 Which word has the underlined part pronounced differently from the rest of the others?

Câu 1: (1)

Câu 2: (2)

Which word has different stress pattern?

Câu 3: (3)

Câu 4: (4)

Câu 5: The exam is coming so the teacher makes their students ______ a lot

Câu 6: It is impossible ______ such a difficult thing without any help

Câu 7: After they ______ their breakfast, they ______ shopping yesterday

Câu 8: They ______ tea when the doorbell ______ 

Câu 9: I didn’t want to make ………… fuss, so I left the crowds.

Câu 10: Do you want ______ by the doctor?

Câu 11: They are whispering to avoid ______ by their friends.

Câu 12: ………………….it over, I decided to laugh at myself and just join anyway

Câu 13: The children admitted ______ the money

Câu 14: We all said, “ ______ ” ! before Nam blew out the candles on the birthday cake

Câu 15: “ You have just got a promotion, haven’t you? Congratulations ! ” Peter said to his friend

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Hoàng Đạt 8 15 53% 1.9
2 Vu Dinh Can 12 13 92% 2.62
3 Sara Jobs 12 15 80% 4.13
4 thùy dung 1 1 100% 1.17
5 Lê Mai Loan 3 15 20% 6.88
6 Sao chổi 10 13 77% 2.9
7 Thủy's Min's 12 15 80% 2.72
8 Nguyễn Thị Duyên 9 15 60% 3.5
9 hồ thu trang 11 15 73% 5.07
10 ʚïɞ Xíu ʚïɞ 7 15 47% 4.05
11 Thỏ Legg 9 15 60% 1
12 Trúc Linh 7 15 47% 6.2
13 Khang Lấm Chân 13 15 87% 3.45
14 Thế Khải 11 15 73% 2.25
15 Nguyen ho thien truc 14 15 93% 1.78
16 Tô Phước Tài 13 15 87% 3.25
17 Sung Yong Jin 7 15 47% 2.9
18 Đặng Hồng Liên 13 15 87% 8.08
19 Bùi Thị Hoài Linh 12 15 80% 8
20 Trần Hoàng Kim 13 15 87% 1.65
21 trần thị quỳnh nga 14 15 93% 3.8
22 Trần Văn Duẩn 2 7 29% 1.43
23 Dương Khánh Nam 11 15 73% 3.9
24 Công Chúa Ori 11 15 73% 2.08
25 nguyễn giang thy thy 11 15 73% 2.05
26 Hoàng thị thanh thúy 4 6 67% 1.23
27 Trần Anh Trang 9 15 60% 4
28 Nguyễn Thị Thùy Linh 13 15 87% 2.48
29 Loan Long 7 13 54% 4.43
30 Nguyễn Đức Anh 12 15 80% 3
31 Lê Văn Toàn 11 15 73% 1.92
32 Khánh 13 15 87% 5.15
33 Trần Thị Kim Vân 7 15 47% 5.15
34 Thuy Pham 13 15 87% 4.28
35 Trang Nguyễn 10 15 67% 5.08
36 phanthithaoly 13 15 87% 3.15
37 Nguyễn Ngọc Ánh 14 15 93% 2.38

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11