Đề thi HKI trường THPT Minh Khai - Hà tĩnh (01) năm 2013 - 2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 17 câu - Số lượt thi : 2508

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Khoanh tròn A, B, C, hoặc D để chọn từ có phần gạch chân phát âm khác:

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Khoanh tròn các đáp án đúng

Câu 6: My brother _____ swimming since he was young.  

Câu 7: He used ____ 40 cigarettes a day but he doesn’t smoke any more now.  

Câu 8: The stress is very noisy,…………….makes sleeping difficult

Câu 9: He failed the exams_________his laziness.

Câu 10: If I have time tomorrow, I…………….shopping with you

Câu 11: Marie Curie harboured the dream of a …………career which was impossible for a woman at the time

Câu 12: She doesn’t mind _______ me with my exercises.

Câu 13: ………………..is it to the post office ?-  About two hundred meters.

Câu 14: The little boy is helping……………..cross the street. 

Câu 15: We ………….. dinner when they ………………

Câu 16: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

Albert Einstein was born on 14th March 1879 in Germany. Around 1886, he began his school in Munich. As well as his violin lessons, which he had from age six to thirteen, he also had religious education at home where he was taught Judaism. Two years later he entered the Luitpold Gymnasium and after this his religious education was given at school. He began to study mathematics, in particular the calculus, in 1891. In 1894 his family moved to Milan but he remained in Munich. In 1895 Einstein failed an examination that would have allowed him to study for a diploma as an electrical engineer at the Eidgenussische Technische Hochschule (ETH) in Zurich. Indeed, he succeeded with his plan graduating in 1900 as a teacher of mathematics and physics. In 1905 he proposed the special theory of Relativity. Einstein received the Nobel Prize in 1921. He died on 18th April 1955 inPrinceton,New Jersey,USA..

1. When and where was Albert Einstein born?

   ______________________________________

2.  How long had he studied his violin lessons?           _____________________________________

3. When did he begin to study mathematics?

   ________________________________

4.   What kind of prize did Einstein win in 1921?

    _________________________________

5. When did Albert Einstein die?

      _________________________________

Câu 17: Viết lại câu mà không đổi nghĩa:

1. Because of having much housework, she didn’t finish her homework.

\rightarrow Because_______________________________________________.

2.  Nobody has finished the work.

\rightarrow The work _____________________________________________.

3. The girl was very kind-hearted. She helped me cross the road last night (using relative pronoun)

\rightarrow The girl _______________________________________________.

4. “ I am coming here again next week.” said she.

\rightarrow She said that _________________________________________.

 5. The last time we went swimming was when we were inSpain.  

\rightarrow We____________________________________________________.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phạm Anh Tú 12 15 80% 5.15
2 Trọng Nhân 12 15 80% 3.88
3 Đỗ Ái 2 15 13% 3.5
4 Nguyễn Nhất 12 15 80% 3.03
5 Trang'g Pham'm 3 6 50% 3.1
6 nguyến thị yến 9 15 60% 4.07
7 Quỳnh Như Vũ 8 13 62% 18.07
8 Lu BamBi 14 15 93% 6.73
9 Cẩm Chi 10 15 67% 45.75
10 Hồ Hoàng Phúc 9 15 60% 1.43
11 Nhi Huynh 8 13 62% 3.12
12 Trần Mạnh Long 7 15 47% 5.17
13 Bé Mít Ướt 13 15 87% 4.97
14 Ảnh Viện Hưng Mến 5 15 33% 6.63
15 Duyen My 14 15 93% 3.33
16 Hoàng Trang Nhung 12 15 80% 2.22
17 Nguyễn Thị Diệu My 12 15 80% 14.97
18 Trần Thiên Trang 10 15 67% 6.25
19 Nguyễn Bảo Ngọc 8 15 53% 5.3
20 Diệp Lê Kim Yến 13 15 87% 10
21 Trần Thị Hằng 11 15 73% 1.82
22 Nguyễn Hữu Dũng 12 15 80% 2.58
23 Hiền Lương 12 15 80% 20.63
24 Nguyễn Thị Diệu My 3 3 100% 0.63
25 Nguyễn Hương 9 15 60% 4.83
26 Phạm Hải 13 14 93% 3.47
27 Thành Phùng Đình 8 15 53% 3.5
28 Mei Mei 9 15 60% 2.53
29 Vân Hồng 2 3 67% 0.73
30 pupi trang 7 15 47% 9.13
31 nguyen thi minh trang 9 15 60% 5.05
32 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 12 15 80% 2.12
33 Oscar's Nguyễn 8 15 53% 2.67
34 Huỳnh Lê Tấn Phúc 13 15 87% 2.57
35 My Duyen Cao 9 14 64% 3.77
36 Nguyễn Tiên 13 15 87% 2.88
37 Nguyễn Thị Huyền 15 15 100% 2.38
38 Nguyên Trần 12 15 80% 1.68
39 Vy Vy 9 15 60% 6.52
40 mùa xuân 9 14 64% 7.92
41 ngô thị thu hương 7 13 54% 5.28
42 Giang KÒy 11 15 73% 2.58
43 Đỗ Thanh Hòa 9 15 60% 3.42
44 Bùi Thị Hạnh 10 15 67% 3.38
45 Míck Si-i Linh's 11 15 73% 19.27
46 Thùy Trang 10 15 67% 6.38
47 taminhphi 5 15 33% 11.68
48 Lý Bảo Tuyền 12 15 80% 4.55
49 trần thanh tùng 6 15 40% 4.93
50 Duy Hidai Mrd 13 15 87% 2.32
51 Trần Thị Thảo 13 15 87% 4.95
52 Vi Vyna 9 15 60% 4.1
53 Phạm Thị Phương Anh 10 15 67% 10.07
54 Quỳnh Thy 12 15 80% 2.02
55 Duy Khương Nguyễn 7 15 47% 3.65
56 Nguyen Nguyen 9 13 69% 2.4
57 Bốn Mắt Hay Cười 13 15 87% 2.65
58 tài khoản 13 15 87% 3.17
59 Hân Lê 7 15 47% 8.5
60 Lê Thị Phước Lâm 14 14 100% 4.07
61 Vang Trang Khoc 11 15 73% 2.93
62 huongcabong 0 0 0% 0.42
63 Thúy Nga 8 15 53% 3.4
64 tra giang 10 14 71% 9.42
65 Ninh thai 13 15 87% 5.9
66 Thi Phùng 12 15 80% 3.92
67 Vương Nam 13 15 87% 2.25
68 Vết Mưa 11 15 73% 3.33
69 Nguyễn T.Hồng Thương 9 15 60% 6.97
70 Nguyễn Linh 10 15 67% 2.95
71 Nguyễn Võ Quốc Huy 12 15 80% 7.38
72 Quỳnh London 11 13 85% 2.65
73 Trần Phương Maii 12 15 80% 1.75
74 nguyen thi phuong thao 10 15 67% 6.43
75 Mai Nhiên 9 15 60% 30.53
76 Trần Đức Nguyên Phúc 12 15 80% 2.32
77 Tăng Minh Nhật 13 15 87% 2.75
78 Huyền CY's 10 15 67% 1.73
79 Ngọc Áhn 10 15 67% 3.88
80 Vi Còi Cọt 13 15 87% 15.37
81 Sky Blue123 13 15 87% 2.5
82 Mai Mun 4 7 57% 2.45
83 Thai Hoa Nguyen 9 15 60% 3.33
84 Lê Thị Thu Thủy 12 15 80% 4.68
85 Đặng Thị Thu Hà 4 7 57% 3.03
86 Thảo Vy 13 15 87% 2.53
87 Kim Thương 13 15 87% 2.68
88 Kiet Le 9 15 60% 7.82
89 Tuấn Nam Nguyễn 10 15 67% 28.18
90 Kiều Như's 7 15 47% 3.6
91 Trần Huy 7 15 47% 7.3
92 Nguyen Thi Thu Huyen 8 15 53% 13.62
93 Nguyễn Mạnh Luân 9 15 60% 5
94 Thuy Pham 13 15 87% 3.87
95 Vì Thị Hiếu 7 15 47% 8.33
96 Quách Kỳ Gia 13 15 87% 4.95
97 Nhung Pascal 9 15 60% 8.47
98 Tùng Trần 10 14 71% 5.45
99 Rose Way 12 15 80% 15.35
100 Đỗ Chiến 13 15 87% 15.7
101 kaito kid ice angel 10 15 67% 3.3
102 Bui duc viet 2 3 67% 1.7
103 Duy Cảnh Nguyễn 6 15 40% 9.38
104 Nguyệt Long 10 15 67% 5.2
105 Nguyên văn công 6 15 40% 8.28
106 Vũ Thị Hồng Hạnh 12 15 80% 5.45
107 Minh Cẩm 9 15 60% 4.97
108 Joleasepc 9 15 60% 8.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10