Đề thi học kì II môn Sinh lớp 11 Sở Giáo dục Đồng Tháp năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2492

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: 1. Phát triển ở thực vật là gì? (1,0 điểm)

 2. Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn?

Câu 2: 1. Mô tả quá trình hình thành hạt phấn? (1,0 điểm)

2. Vì sao thụ tinh ở thực vật gọi là thụ tinh kép? (1,0 điểm)

Câu 3: 1. Trinh sinh là gì? Trinh sinh thường gặp ở những nhóm động vật nào? (1,0 điểm)

 2. Nêu ảnh hưởng của từng hoocmon GnRH, FSH, LH và testostêrôn đến quá trình

sinh tinh như thế nào? (1,0 điểm)

 3. Hằng ngày phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgestêrôn

+ ơtrôgen) có thể tránh được thụ thai, tại sao? (1,0 điểm)

Câu 4: Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm)

 1. Trình bày tác dụng sinh lí của auxin? (1,0 điểm)

 2. Ở động vật có xương sống, hoocmon sinh trưởng do tuyến nội tiết nào tiết ra? Nêu ảnh hưởng của hoocmon sinh trưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật có xương sống? (1,0 điểm)

 3. Tại sao trong thức ăn và thức uống thiếu iot thì trẻ em chậm lớn, chịu lạnh kém,não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp? (1,0 điểm)

Câu 5: 1. Trình bày tác dụng sinh lí của xitôkinin? (1,0 điểm)

2. Nếu người bị bệnh lùn do thiếu GH thì cần tiêm GH ở giai đoạn nào? Tại sao?

3. Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật về hai tiêu chí cơ sở tế bào học và đặc điểm di truyền. (1,0 điểm).

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Vu Dinh Can 0 0 0% 0.07
2 Lê Văn Toàn 0 0 0% 0.12
3 Lương Đang Thiên Nhi 0 0 0% 1.75

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11