Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Thanh Bình 1 năm học 2012-2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2225

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình:

x=Acos(\omega t+ \varphi ) . Vận tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức:

    

Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình:x=Acos(\omega t )

 Gia tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức:

Câu 3: Trong dao động điều hòa

Câu 4: Trong dao động điều hòa thì

     

Câu 5: Vận tốc trong dao động điều hòa

   

Câu 6: Vật dao động điều hòa, thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ cực đại là 0,1s . Chu kỳ dao động của vật là

Câu 7: . Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình  x =2 cos(10  \pit + \frac{\pi }{4})(cm) . Chu kỳ dao động là 

          

Câu 8: Một lò xo có chiều dài ban đầu =25cm , khi treo vật m vào thì lò xo có chiều dài 29 cm.Lấy g = 10 m/s 2  và \pi ^{2}= 10 . Kích thích cho vật dao động điều hoà thì vật có chu kỳ là

    

Câu 9: Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương ngang vật nặng ở đầu  lò xo có khối lượng m. Để chu kì dao động tăng gấp đôi thì phải thay m bằng một vật nặng khác có khối lượng   

       

Câu 10: Một con lắc đơn có chiều dài l = 0,5 m; m = 200g .Từ vị trí cân bằng đưa vật  cho dây treo lệch một góc \alpha _{0}=30^{0}  so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ .Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2 . Cơ năng của con lắc là

Câu 11: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số . Biên độ của 2 dao động là    A_{1}= 1,5cm và A_{2}= \frac{\sqrt{3}}{2} cm Pha ban đầu của 2 dao động là  \varphi _{1}= 0 và \varphi _{2}= \frac{\pi }{2}  Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp có các trị số :

Câu 12: Phát biểu nào sao đây không đúng với sóng cơ học ?

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ học ?

Câu 14: Chọn câu đúng . Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v , khi đó bước sóng được tính theo công thức

           

Câu 15: Sóng (cơ học) ngang

Câu 16: Chọn câu trả lời sai . Sóng cơ học dọc

Câu 17: Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 2 m . Quãng đường sóng truyền đi  được trong một chu kỳ là

         

Câu 18: Quan sát sóng dừng trên dây AB dài l = 2,4 m ta thấy có 7 điểm đứng yên, kể cả hai điểm ở hai đầu A và B. Biết tần số sóng là 25 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là

 

Câu 19: Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz.Vận tốc truyền âm trong nước là 1450m/s. Khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm trong nước dao động ngược pha là

Câu 20: Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động  

u_{M}= 4cos(200\pi t-\frac{2\pi x}{\lambda }) (cm)

. Tần số của sóng là

           

Câu 21: Trong mạch điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng

       

Câu 22: . Đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần,

       

Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?

         

Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng đối với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần ?

            

Câu 25: Cuộn cảm mắc trong mạch xoay chiều

     

Câu 26: Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức  i=0,5\sqrt{2}cos100\pi t (V). Chu kì của dòng điện là

Câu 27: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật gồm 200 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T với tốc độ góc không đổi 40 rad/s, diện tích của khung dây S = 400cm2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Giá trị cực đại của suất điện động trong khung dây bằng

Câu 28: Điện áp tức thời giữa hai đầu một điện trở R = 100 \Omega là u = 180 cos (100\pit)(V). Biểu thức cường độ dòng điên qua điện trở là 

Câu 29: Một đoạn mạch X chỉ chứa một trong ba phần tử : hoặc R hoặc L hoặc C. Biết biểu thức điện áp ở hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch là  u=100\sqrt{2}cos(100\pi t)(V), i=2,5\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})(A). Phần tử X là gì và có giá trị là bao nhiêu ?

Câu 30: Đặt một điện áp xoay chiều u = 220cos (100\pit)(V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R = 40Ω  nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L=\frac{0,4}{\pi }H. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch là

Câu 31: Đoạn mạch gồm điện trở R = 30  Ω nối tiếp với tụ điện C = \frac{1}{3000\pi }  F, đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 120 cos (100\pit ) (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và hai đầu tụ C là

Câu 32: Đoạn mạch nối tiếp có R = 50 Ω ,L=\frac{0,4}{\pi }H, C=\frac{10^{-3}}{\pi }F. Để điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện thì tần số của dòng điện phải có giá trị là

Câu 33: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k treo quả nặng có khối lượng m. Hệ dao động với chu kỳ T. Độ cứng của lò xo là 

Câu 34: Một vật dao động điều hoà với tần số f =2Hz, lúc vật ở li độ x =A/2 thì gia tốc của vật có độ lớn 3,2m/s2 .Biên độ dao động có giá trị

          

Câu 35: Chọn câu đúng . Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi , dài thì khoảng cách giữa 2 điểm nút hoặc 2 điểm bụng liên tiếp bằng

Câu 36: Chọn câu trả lời đúng . Cường độ âm tại một đêm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I= 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

          

Câu 37: Công thức xác định cảm kháng của cuộn cảm L đối với tần số 

Câu 38: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện

Câu 39: Mạch điện nối tiếp gồm R = 100 Ω , cuộn thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Mắc mạch điện vào nguồn 220 V – 50Hz. Điều chỉnh C để cường độ hiệu dụng có giá trị cực đại. Công suất của mạch là

Câu 40: Máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 250 vòng, cuộn thứ cấp 5000 vòng, cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là 4 A. Hỏi cường độ hiệu dụng trong cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Vân 26 40 65% 23.37
2 Kiệt Nguyễn 21 30 70% 15.67
3 Minh Huyềnn 30 40 75% 30.35
4 Minh Ngọc Vũ 0 1 0% 0.08
5 lê quang duy 17 39 44% 28.68
6 Trương Ngọc Trai 16 26 62% 60.07
7 Nguyễn Trọng Cường 28 40 70% 42.3
8 Thành Huỳnh 22 27 81% 60.43
9 trần thị lai 26 40 65% 33.75
10 hieu` 35 40 88% 28.12
11 Nguyễn Ngọc Như Ý 17 38 45% 41.65
12 trần phú nguyện 31 39 79% 33.18
13 Vũ Dũng 23 38 61% 20.12
14 Bằng Lăng Tím 27 36 75% 22.68
15 hà nhàn 21 40 53% 13.12
16 Bùi Hữu Nghĩa 27 38 71% 44.92
17 Khánh Long 31 39 79% 32.47
18 Trịnh Tấn Hòa 27 39 69% 31.47
19 Ngọc Hiếu 32 40 80% 27.18
20 N-vt Nguyen 19 40 48% 25.68
21 Nhí Anna 14 28 50% 33

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12