Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bằng Lăng Tím

  • THPT Đồng Lộc - Hà Tĩnh
  • 10
  • "Tôi muốn thành công Tôi muốn được trở thành người thành đạt"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 40 65%
Môn Lí lớp 12 0 1504 71%
Môn Hóa lớp 12 0 608 57%
Môn Sinh lớp 12 0 12 33%
Tổng cộng: 0 2164 67%

Comment giao lưu với Bằng Lăng Tím

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com