Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Văn Quán năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 30 câu - Số lượt thi : 2167

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Điện áp hiệu dụng của của dòng điện xoay chiều bằng 220V. Điện áp cực đại là

Câu 2: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 6 lần trong 10s. Chu kỳ của sóng biển là:

Câu 3: Việc phân loại sóng dọc và sóng ngang dựa vào :

Câu 4: Sóng ngang truyền được trong các môi trường nào là đúng trong các môi trường nào dưới đây?

Câu 5: Cường độ dòng điện trong mạch có dạng  i = 2√2 cos100 π t(A). Cường độ dòng điện hiệu dụng  và tần số dòng điện  là

Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình vận tốc là: v = 20π cos(2πt + π/4) (cm/s). Biên độ dao động và vận tốc cực đại của vật là :

Câu 7: Giá trị đo được của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ:

Câu 8: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là  u = 200√2cos(100 πt – π/3) (V) và cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i = 2√2cos(100πt – π/2) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

Câu 9: Một sợi dây AB dài 200 cm căng ngang, đầu B tự do, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có

Câu 10: Sóng cơ lan truyền trong môi trường nào tốt nhất:

Câu 11: Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào :

Câu 12: Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 13: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 14: Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L=\frac{0,5}{\pi }(H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện một điện áp  xoay chiều u=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})(V)  . Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là:

Câu 15: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo trên một mặt phẳng không ma sát  thì:

Câu 16: Một vật có khối lượng m = 0,5kg thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc 4 π rad/s, x1 = A1cos(ωt + π/6) (cm) , x2 = 4sin(ωt - π/3) (cm). Biết độ lớn cực đại tác dụng lên vật trong quá trình vật dao động là 2,4N. Biên độ của dao động A1 là=> Đáp án D

Câu 17: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện C = \frac{10^{-4}}{\pi } (F) và cuộn cảm thuần L = \frac{2}{\pi } (H) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp  xoay chiều có dạng  u = 200√2cos100πt (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

Câu 18: Đặt điện áp u = 220√2cos(100 πt) (V) vào hai bản cực của tụ điện có điện dung 100 μF. Dung kháng của tụ điện bằng

Câu 19: Một vật nhỏ có khối lượng 200 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(πt + π /4) (cm). Lấy π2 = 10 . Năng lượng dao động của vật bằng:

Câu 20: Tần số dao động của con lắc lò xo tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu tăng khối lượng của con lắc lên 4 lần :

Câu 21: Chu kì của vật dao động điều hòa :

Câu 22: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều  u = U√2cosωt , cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = I√2cos(ωt – φ)  . Biết L là cuộn cảm thuần. Khi đó φ  được tính bởi:

Câu 23: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t – 4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng này trong môi trường trên bằng

Câu 24: Một máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp có N1 vòng, cuộn thứ cấp có N2 vòng . Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 thì điện áp hiệu dụng U2 ở hai đầu cuộn thứ cấp thỏa mãn:

Câu 25: Công thức nào sau đây diễn tả chu kỳ dao động của con lắc lò xo:

Câu 26: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 10 m/. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc này là

Câu 27: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400 gam và lò xo có độ cứng 40 N/m. Con lắc này dao động điều hòa với chu kỳ bằng:

Câu 28: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-4W/m2, biết cường độ âm chuẩn là 10-12W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó là:

Câu 29: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox theo phương trình : x = 4cos(πt - 3π/4) (cm). Nhận định nào sau đây là đúng?

Câu 30: Câu 30: Mạch điện xoay chiều gồm RCL mắc  nối tiếp, có R = 30 Ω, ZC = 20 Ω, ZL =60 Ω. Tổng trở của mạch là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Hoa Nguyễn 22 26 85% 17.45
2 Phương Hàn Quốc 25 30 83% 32
3 Người Cô Đơn 22 30 73% 30.23
4 Lê Sơn Tùng 22 30 73% 15.47
5 Thạch Anh 13 30 43% 27.35
6 Lê Minh Đăng 29 30 97% 19.12
7 Lê Vân 13 29 45% 30.45
8 Lê Minh 25 30 83% 18.68
9 Hoàng Thùy Giang 26 30 87% 27.2
10 Hoàng Doanh 25 30 83% 17.35
11 Tuyết Hà 21 30 70% 27.07
12 Thắm Nguyễn 19 29 66% 28.53
13 Phan Lê Hoàng Huy 23 30 77% 12.92
14 Nguyễn Minh Kiên 29 30 97% 16.87
15 Minh Huyềnn 28 30 93% 17.37
16 Vũ Dũng 22 30 73% 17.95
17 Bằng Lăng Tím 21 30 70% 23.48
18 to tai linh 19 24 79% 19.25
19 Hàn Phong 0 1 0% 0.37
20 Đức Huy 0 0 0% 0.22
21 Kỳ An 8 28 29% 21.75
22 GIANG THẾ NAM 26 30 87% 8.97
23 Trịnh Thị Ánh Tuyết 2 7 29% 45.42
24 Yenphi Ngo 3 5 60% 4.05
25 võ thị thu nguyệt 29 30 97% 25.58
26 tranthuha 19 30 63% 34.37
27 Nguyễn Văn Tiến 28 30 93% 8.67
28 Văn Công Thiện 25 29 86% 41.32
29 Anh Thu Nguyen 17 29 59% 32.68
30 Gái'i Xấu'u 0 0 0% 0.28
31 Hân Nguyễn 24 30 80% 23.92
32 Nguyên Van Tu 24 29 83% 42.23
33 Lê Đan Ta 28 30 93% 6.82
34 Mai Pham 25 30 83% 20.3
35 Gu Ru 26 30 87% 17.35
36 Trương Thị Ngân 16 30 53% 18.18
37 Vũ Ngọc Trung 26 30 87% 3.12
38 ʚʬɞTèo Song Tửʚʬɞ 6 15 40% 10.08
39 lê quang duy 20 30 67% 22.85
40 Nguyễn Narcissus 26 30 87% 25.45
41 Nguyễn Ngọc Uyên 23 30 77% 25.3
42 Mãi Mãi Nụ Cười 16 30 53% 17.33
43 Lê Thị Hồng Trà 20 30 67% 29.6

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12