`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên to tai linh

  • THPT Xuân Lộc - Đồng Nai
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 52 35%
Môn Lý lớp 12 0 959 56%
Môn Hóa lớp 12 0 864 50%
Môn Sinh lớp 12 0 996 51%
Môn Anh lớp 12 0 432 43%
Môn Văn lớp 12 0 10 30%
Tổng cộng: 0 3313 51%

Comment giao lưu với to tai linh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com