Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên GIANG THẾ NAM

  • THPT Mạc Đỉnh Chi - TP HCM
  • 1775

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 23 35%
Môn Lí lớp 12 245 333 75%
Môn Hóa lớp 12 1250 636 80%
Môn Sinh lớp 12 270 1295 71%
Môn Anh lớp 12 0 164 59%
Tổng cộng: 1765 2451 72%

Comment giao lưu với GIANG THẾ NAM

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com