Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 12 trường THPT Phan Đăng Lưu năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2553

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

 Một chất phát quang phát ra ánh sáng màu lục. Chiếu ánh sáng nào dưới đây vào chất đó thì nó có thể phát quang?

Câu 2:

Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1 m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,2 mm. Bước sóng của ánh sáng đó là:

Câu 3:

Khi truyền từ không khí vào nước thì năng lượng của photon thay đổi như thế nào?

Câu 4:

Bức xạ trong chân không có bước sóng biến thiên từ 10-9 m đến 3.10-7 m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây?

Câu 5:

Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,580mm.Năng lượng của photon ứng với bức xạ này có giá trị là:

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng quang dẫn?

Câu 7:

Mạch LC lý tưởng có L = 2mH , C = 0,2µF. Chu kỳ dao động riêng của mạch là:

Câu 8:

Chọn câu trả lời sai. Tia Rơnghen :

Câu 9:

Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân đo được là 0,2 mm. Khoảng cách từ vân sáng thứ 3 đến vân sáng trung tâm bằng:

Câu 10:

Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,35 μm. Chiếu vào kim loại này một số bức xạ có bước sóng λ1 = 0,36μm, λ2 = 0,31 μm và λ3 = 0,30 μm và λ4 = 0,40 μm. Những bức xạ gây ra được hiện tượng quang điện đối với kim loại trên là:

Câu 11:

Công thoát êlectrôn ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV.Giới hạn quang điện của kim loại đó là :

Câu 12:

Theo thuyết photon của Anhxtanh thì năng lượng :

Câu 13:

Thông tin nào sau đây là sai khi nói về tia X?

Câu 14:

Hai khe Iâng cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm  . Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có :

Câu 15:

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là  sai?

Câu 16:

Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 3 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 3 m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng từ 0,40 μm  đến 0,75 μm  . Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm bằng :

Câu 17:

Chọn câu trả lời đúng. Tia tử ngoại:

Câu 18:

Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện bằng 0,5μm. Muốn có dòng quang điện trong mạch thì ánh sáng kích thích phải có tần số:

Câu 19:

Trong công nghiệp để làm mau khô lớp sơn ngoài người ta sử dụng tác dụng nhiệt của:

Câu 20:

Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r_{0}=5,3.10^{-11}m. Bán kính quỹ đạo dừng N là

Câu 21:

Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em  = - 0,85eV  sang quĩ đạo dừng có năng lượng  En = - 13,60eV  thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng?

Câu 22:

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 2 ở bên phải đến vân sáng thứ 4 ở bên trái vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân là

Câu 23:

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng hai khe cách nhau 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,602 μm  và λ2 thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ1. Tính λ2?

Câu 24:

Thí nghiệm giao thoa khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm. Khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp là a = 2 mm, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là D = 2 m. Biết giao thoa trường có bề rộng L = 8,7 mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là:

Câu 25:

Chọn câu trả lời sai. Tia hồng ngoại:

Câu 26:

Quang phổ vạch phát xạ:

Câu 27:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm λ = 0,5 μm. Khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Tại một điểm M trên màn cách vân trung tâm 2,5 mm ta có vân sáng bậc 5. Để tại đó là vân sáng bậc 2, phải dời màn dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe và màn theo chiều nào, một đoạn bằng bao nhiêu?

Câu 28:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của khe Iâng, ánh sáng đơn sắc có λ = 0,42μm. Khi thay ánh sáng khác có bước sóng λ’ thì khoảng vân tăng 1,5 lần. Bước sóng λ’là:

Câu 29:

Ở trạng thái dừng, nguyên tử:           

Câu 30:

Trong sơ đồ khối của một máy phát vô tuyến điện, bộ phận không có trong máy phát là?

Câu 31:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 4 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là 2 m. Khi dùng ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 μm  đến 0,75 μm  để chiếu sáng hai khe. Tìm số các bức xạ cùng cho vân sáng tại điểm N cách vân trung tâm 1,5 mm?

Câu 32:

Chọn câu đúng.

Câu 33:

Theo chương trình Chuẩn

Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C_{1} thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C_{2}= 9C_{1} thì tần số dao động điện từ riêng f2 trong mạch là:

Câu 34:

Theo chương trình Chuẩn

Giao thoa với hai khe Iâng có a=0,5 mm; D=2 m. Nguồn sáng dùng là ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm  đến 0,75 μm  . Xác định số bức xạ cho vân tối (bị tắt) tại điểm M cách vân trung tâm 0,72 cm

Câu 35:

Theo chương trình Chuẩn

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1,S2 là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai vân sáng của hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng gần nhất cùng màu với vân chính giữa là:

Câu 36:

Theo chương trình Chuẩn

Mức năng lượng trong nguyên tử hyđrô được xác định bởi E_{n}=-\frac{13,6}{n^{2}}(eV) . Năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử hyđrô khi nó ở mức năng lượng thấp nhất là:

Câu 37: Theo chương trình Chuẩn

Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến có cuộn cảm L = 1,6 mH. Phải điều chỉnh cho tụ điện có điện dung bằng bao nhiêu để máy bắt được sóng có bước sóng 300m, biết vận tốc truyền sóng vô tuyến là 300000 km/s?

Câu 38: Theo chương trình Chuẩn

Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 2,5 nF và một cuộn thuần cảm có độ tự cảm 14,4 mH. Tần số dao động riêng của mạch là:

 

Câu 39: Theo chương trình Chuẩn

Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 66,25pm. Bỏ qua động năng ban đầu của các electron khi thoát ra khỏi bề mặt catốt.  Hiệu điện thế giữa hai cực của ống  là:

Câu 40: Theo chương trình Chuẩn

Trong nguyên tử hyđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về các quỹ đạo có mức năng lượng thấp hơn sẽ tạo ra nhiều nhất bao nhiêu vạch quang phổ?

Câu 41: chương trình nâng cao

Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt đó là:

Câu 42: chương trình nâng cao

Chọn câu đúng: Độ co chiều dài của một cái thước có chiều dài riêng 20cm chuyển động với tốc độ v=0,6c là:

Câu 43: chương trình nâng cao

Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,56 µm. Chiếu vào kim loại bức xạ λ=0,45 µm. Cho h=6,6.10-34 Js, c=3.108 m/s. Động năng ban đầu cực đại của electron khi bứt ra khỏi kim loại là:

Câu 44: chương trình nâng cao

Hệ thức Anh-Xtanh giữa khối lượng và năng lượng là:

Câu 45: chương trình nâng cao

Catot của một tế bào quang điện  có công thoát là 4eV. Chiếu bức xạ λ=0,25 µm vào catot. Cho h=6,6.10-34Js, c=3.108m/s ; e=1,6.10-19C; U­AK =100V. Động năng của electron khi đến anot là:

Câu 46: chương trình nâng cao

Tốc độ của một electron tăng tốc qua hiệu điện thế 10  V là:

Câu 47: chương trình nâng cao

Chọn câu đúng: Một vật đứng yên có khối lượng mo. Khi vật chuyển động, khối lượng của vật có giá trị:

Câu 48: chương trình nâng cao

Chọn câu đúng: So với đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên, đồng hồ gắn với vật chuyển động:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Anh Đặng 24 37 65% 60.02
2 Jung Min Seul 20 30 67% 18.33
3 Nam Lucius 34 40 85% 24.67
4 Thanh Ngân 4 19 21% 6.62
5 Khang phạm 21 27 78% 60.38
6 alyta 34 47 72% 40.23
7 Con Nít Ranh 27 48 56% 40.68
8 Định Mệnh 20 39 51% 60.32
9 phan Văn Khoa 27 39 69% 36
10 Hùy Luu 7 15 47% 8.98
11 Phạm Bá Phú 19 34 56% 46.78
12 daicatien 23 39 59% 34.08
13 Linh Băng 15 23 65% 60.48
14 Lê Thị Tuyết Ngân 31 44 70% 60.25
15 Hoàng Duy 37 48 77% 58.73
16 D Ragon Black 30 48 63% 38.27
17 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 21 38 55% 60.05
18 Hwang Hee Chan 36 45 80% 19.03
19 Kỳ Duyên 23 47 49% 28.07
20 huỳnh thị kim tuyền 26 48 54% 46.67
21 Vo Ngoc Doan Trinh 19 48 40% 19.13
22 Huu Thinh Huynh 27 38 71% 36.35
23 hoàng ân 28 33 85% 21.1
24 Gio Cua Uoc Mo 36 48 75% 53.7
25 Hường Mát 8 20 40% 6.15
26 Phạm Thành Đạt 39 48 81% 46.05
27 Nguyễn Văn Tuấn 27 48 56% 31.33
28 Lê Duy Đạt 12 18 67% 17.32
29 KunDo Hà 34 47 72% 46.27
30 Ku Sún 17 33 52% 32.85
31 Ngọc Ngọc 18 30 60% 53.65
32 Vũ Dũng 26 46 57% 25
33 Hiệp 20 35 57% 60.08
34 Van Phong Nguyen 1 1 100% 0.17
35 Hào Hồ 36 40 90% 60.57
36 Như Thảo 22 48 46% 27.53
37 Dương Nhu 1 1 100% 0.38

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12