Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Van Phong Nguyen

  • THPT Triệu Phong - Quảng Trị
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 9 78%
Môn Lý lớp 12 0 652 63%
Môn Hóa lớp 12 0 43 86%
Môn Tiếng Anh lớp 12 0 456 56%
Tổng cộng: 0 1160 61%

Comment giao lưu với Van Phong Nguyen

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com