Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên hoàng ân

  • Trường THPT Văn Hiến - Hà Nội
  • 2540

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 11 55%
Môn Lí lớp 12 870 776 73%
Môn Hóa lớp 12 1225 693 65%
Môn Sinh lớp 12 90 117 38%
Môn Anh lớp 12 345 159 61%
Tổng cộng: 2530 1756 66%

Comment giao lưu với hoàng ân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com