Đề thi thử đại học môn Lý đề số 42

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 58 câu - Số lượt thi : 392

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt trên của một tấm thủy tinh theo phương xiên. Hiện tượng nào sau đây không xảy ra ở bề mặt :

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều có gía trị hiệu dụng 60V vào đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có r= 20Ω; ZL= 50Ω, tụ điện ZC= 65Ω và biến trở R. Điều chỉnh R thay đổi từ 0→∞ thì thấy công suất toàn mạch cực đại là

Câu 3: Tia nào sau đây có bản chất khác với các tia còn lại:

Câu 4: Một sợi dây đàn hồi căng ngang , đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12  cm. B iết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Câu 5: Dùng hạt proton có động năng KP = 5,58MeV bắn vào hạt nhân đứng yên, ta thu được hạt α và hạt X có động năng tương ứng là Kα= 6,6 MeV; Kx = 2,64 MeV. Coi rằng phản ứng không kèm theo bức xạ gamma, lấy khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Góc giữa vectơ  của hạt α và hạt X là:

Câu 6: Trong hê Mặt trời hai hành tinh có quỹ đạo xa nhau nhất là:

Câu 7: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k =50 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m1= 100g. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng m2 = 400g sát vật m1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng nằm ngang µ = 0,05. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian từ khi thả vật đến khi vật m2 dừng lại là:

Câu 8: Trong mạch dao động lý tưởng có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là q0 và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là I0. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằn I0/n ( với n > 1) thì điện tích của tụ có độ lớn:

Câu 9: Một khối chất phóng xạ Rađôn, sau thời gian một ngày đêm thì số hạt nhân ban đầu giảm đi 18,2%. Hằng số phóng xạ của Rađôn là:

Câu 10: Cho đoạn mạch RLC với L/C = R2, đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay thì chiều u =U√2 cosωt , (với U không đổi, ω thay đổi được). Khi ω = ω1 và ω = ω2= 9ω1 thì mạch có cùng hệ số mạch công suất, giá trị hệ số công suất đó là:

Câu 11: Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L0 và một tụ điện có điện dung C0 khi đó máy thu được sóng điện từ có bước sóng λ0. Nếu dung n tụ điện giống nhau cùng điện dung C0 mắc nối tiếp với nhau rồi mắc song song với tụ C0 của mạch dao động, khi đó máy thu được sóng có bước sóng:

Câu 12: Cho mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều ổn định u= U0 cosωt. Khi R = R0 thì điện áp hiệu dụng trên biến trở và trên  cuộn dây bằng nhau. Sau đó tăng R từ giá trị R0 thì

Câu 13: Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số 20Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với 3 nút sóng ( không tính hai nút ở A và B). Để trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng thì tần số dao động của sợi dây là:

Câu 14: Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hiđrô được xác định bởi En= -13,6/n2( eV), với n € N*. Một đám khí Hiđro hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là E3 (ứng với quỹ đạo M). Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khi trên có thể phát ra là:

Câu 15: Độ bền vững của hạt nhân phụ thuộc vào

Câu 16: Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ

Câu 17: Chất khí ở áp suất thấp, khi được kích thích ở nhiệt độ thấp hơn so với khi phát quang phổ vạch sẽ phát xạ

Câu 18: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu quấn thêm vào cuộn dây thứ cấp 90 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 30% so với lúc đầu. Số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp là

Câu 19: Một máy phát điện xoay chiều một pha. Nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm 60 vòng   /phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát tăng 50Hz đến 60 Hz và suất điện động của máy thay đổi 40 V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của Rôto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là:

Câu 20: Giả sử công suất cung cấp cho động cơ không đồng bô ba pha không đổi. Khi rô to quay với tốc độ góc ω1 hoặc ω2 ( với ω1 < ω2) thì dòng điện cảm ứng trong khung dây của rôto lần lượt là I1 hoặc I2, ta có mối quan hệ:

Câu 21: Khi phân tích về hiện tượng cảm ứng điện từ, người ta phát hiện ra:

Câu 22: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹthì vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng qua vị trí cân bằng O. Khi vật đi qua vị trí có tọa độ x = 2,5√2 cm thì có vận tốc 50 cm/s. Lấy g= 10 m/s2. Tính từ lúc thả vật, thời gian vật đi được quãng đường 27,5 cm là

Câu 23: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai:

Câu 24: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T thì pha của dao động

Câu 25: Hạt nhân  _{84}^{210}\textrm{Po}  đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α:

Câu 26: Hai con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng lần lượt là 2m và m. Tại thời điểm ban đầu đưa các vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho hai vật dao động điều hòa. Biết tỉ số cơ năng dao động của hai con lắc bằng 4. Tỉ số độ cứng của hai lò xo là:

Câu 27: Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X thêm 40% thì bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống phát ra giảm đi:

Câu 28: Tất cả các photon truyền trong chân không có cùng

Câu 29: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  α0 = 0,1 rad tại nơi có g = 10m/s2. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài 8√3 cm với vận tốc v= 20 cm/s. Độ lớn gia tốc của vật đó khi nó đi qua vị trí 8cm là

Câu 30: Trong quang phổ của nguyên tử hiđro, nếu biết được ba bước dài nhất của các vạch trong dãy Laiman thì có thể tính được bao nhiêu giá trị bước sóng của vạch trong dãy Banme?

Câu 31: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm ( M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại  thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp  nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là

Câu 32: Phản ứng phân hạch được thực hiện trong lò phản ứng hạt nhân. Để đảm bảo hệ số nhân nơtron k =1, người ta  dung các thanh điều khiển. Những thanh điều khiển có chứa:

Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cosωt ( U0, ω không đổi ) vào hai đầu đoạn mạch RLC, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Khi L = L1 hay L= L2 với L1 > L2 thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng P1, P2 với P1= 3P2; độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch điện tương ứng φ1, φ2 với |φ1| + |φ2| = π/2. Độ lớn của φ1, φ2 là:

Câu 34: Một tên lửa bắt đầu bay lên theo phương thẳng đứng với gia tốc a= 3g. Trong tên lửa  có treo một con lắc đơn dài l = 1m, khi bắt đầu bay thì đồng thời kích thích cho con lắc thực hiện dao động nhỏ. Bỏ qua sự thay đổi gia tốc rơi tự do theo độ cao. Lấy  g = 10 m/s2; π2 ≈ 10. Đến khi đạt độ cao h = 1500 m thì con lắc đã thực hiện được số dao động là:

Câu 35: Theo thuyết tương đối , một hạt có năng lượng nghỉ gấp 4 lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ

Câu 36: Cho mạch điện RLC, tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75 V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 75√6 V thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là 25√6 V. Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là:

Câu 37: Hai nguồn phát  sóng kết hợp A, B với AB = 16 cm trên mặt thoáng của chất lỏng, dao động theo phương trình uA = 5 cos(30πt) mm;  uB= 5cos(30πt + π/2) mm. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v = 60 cm/s. Gọi O là trung điểm đoạn AB, điểm đứng yên trên đoạn AB gần O nhất và xa O nhất một đoạn tương ứng là:  

Câu 38: Trong mạch điện xoay chiều RLC, các phân tử R, L, C nhận được năng lượng cung cấp từ nguồn điện xoay chiều . Năng lượng từ phần tử nào không được hoàn trả trở về nguồn điện?

Câu 39: Hai vật A và B dán liền nhau mB= 2mA = 200 g, treo vào một lò xo có độ cứng k =50 N/m. Nâng hai vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên l0= 30 cm thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B bị tách ra. Chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là:

Câu 40: Dựa vào tác dụng nào của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại?

Câu 41: Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ 8π(mA) và đang tăng, sau đó khoảng thời gian 3T/4 thì điện tích trên bản tụ có độ lớn 2.10-9C. Chu kỳ dao động điện từ của mạch bằng

Câu 42: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó có sự biến đổi

Câu 43: Mạch điện RLC nối tiếp có C thay đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 150√2cos100πt (V). Khi C = C1 = 62,5/π (µF) thì mạch tiêu thụ công suất cực đại Pmax= 93,75W. Khi C = C2= 1/ (9π) (mF) thì điện áp hai đầu đoạn mạch RC và cuộn dây vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là:

Câu 44: Phát biểu sai khi nói về thuyết điện từ Mắc-xoen

Câu 45: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình uA= uB = 4cos(10πt) mm. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng  v= 15 cm/s. Hai điểm M1, M2 cùng nằm trên một elip nhâ A, B làm tiêu điểm có AM1 – BM1 = 1 cm và AM2- BM2 = 3,5 cm. Tại thời điểm li độ của M1 là 3mm thì li độ của M2 tại thời điểm đó là:

Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân : T + D → α + n. Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân T và α lần lượt là 2,823 MeV; 7,076 MeV và độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024u. Lấy 1u = 931,5 (MeV/c2). Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là

Câu 47: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đền mặt phẳng hai khe lần lượt là D + ∆D hoặc D - ∆D thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D + 3∆D thì khoảng vân trên màn là

Câu 48: Cho đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r. Biết L = CR2 = Cr2. Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U√2 cosωt (V) thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch RC gấp √3 lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu 49: Hạt α có khối lượng 4,0013u ( với 1u = 1,66055.10-27kg) được gia tốc trong máy xíchclôtrôn với cảm ứng của từ trường có độ lớn B= 1T. Đến vòng cuối, quỹ đạo của hạt có bán kính R= 1m. Động năng của nó khi đó là:

Câu 50: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang ng ngang với chu kỳ T = 2π (s), vật có khối lượng m. Khi lò xo có độ dài cực đại và gia tốc -2 (cm/s2) thì một vật có khối lượng m0( m = 2m0) chuyển động với tốc độ 3√3 cm/s dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật m, có hướng làm cho lò xo nén lại. Quãng đường mà vật m đi được từ lúc va chạm tới lúc vật m đổi chiều chuyển động là:

Câu 51: Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang điện vào một tấm kẽm

Câu 52: Khi sóng trên mặt nước gặp một khe chắn có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì

Câu 53: Một bánh xe quay biến đổi đều trong 4s, tốc độ góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Gia tốc góc của bánh xe là

Câu 54: Một bánh xe có trục quay cố định, đang đứng yên thì chịu tác dụng mômen lực 30N.m. Biết mômen quán tính của bánh xe đối với  trục quay là 2 kg.m2, bỏ qua ma sát  ở trục quay . Động năng của bánh xe ở thời điểm t = 10s là

Câu 55: Trên một đoạn đường thẳng, một ôtô và một xe máy chuyển động thẳng đều, biết vận tốc ôtô là 15 m/s. Tỷ số giữa tần số lớn nhất và nhỏ nhất của tiếng còi phát ra từ ôtô mà người đi xe máy nghe được là  9/10. Vận tốc truyền sóng âm trong không khí là 340 m/s. Vận tốc của xe máy bằng

Câu 56: Đại lượng tính bằng momen quán tính và gia tốc góc của vật là

Câu 57: Trong chuyển động quay biến đổi đều quanh một trục cố định của vật rắn thì đại lượng nào sau đây không đổi?

Câu 58: Trong nguyên tử  Hiđro, khi electron chuyển động trên quỹ đạo K với bán kính r0 = 5,3.10-11m  thì tốc độ của electron chuyển động trên quỹ đạo đó là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thanh Tùng 49 50 98% 71.1
2 nguyenducminh 25 50 50% 71.55
3 nguyen canh tuan 13 23 57% 45.12
4 Nguyễn Quang Hiếu 10 15 67% 90.62
5 dang khoa 5 7 71% 90.08
6 thuydung 21 58 36% 10.23
7 vo chi dien 12 31 39% 29.57
8 ngố nguyen 7 17 41% 10.85
9 Chuột Chúa 1 1 100% 0.92
10 Bui Hong Son 2 3 67% 13.8
11 Cuong Nguyen 1 1 100% 0.43
12 Kute Nhoklun 2 6 33% 95.1
13 Thiên Nhi 20 57 35% 9.22
14 Độn Đần Đạt 26 58 45% 85.05
15 Duc Hoang 0 0 0% 0.15
16 trần hoàng yến 13 24 54% 8.8
17 thành 11 21 52% 6.23
18 Tống Phước Thiện 2 2 100% 1.28
19 nguyen ngoc khanh 11 24 46% 26.97
20 Minh Kỳ 18 31 58% 74.15
21 Hữu Phương 18 44 41% 90.1
22 Băng Giá 11 36 31% 34.73

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12