Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên vo chi dien

  • Trường THPT Võ Giữ - Bình Định
  • 787

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6 6 67%
Môn Lí lớp 12 272 454 53%
Môn Hóa lớp 12 500 978 50%
Môn Sinh lớp 12 -1 7 29%
Tổng cộng: 777 1445 51%

Comment giao lưu với vo chi dien

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com