Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Chuột Chúa

  • Trường THPT Hùng Vương - Bình Định
  • 1598

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 10 8 75%
Môn Lí lớp 12 558 422 80%
Môn Hóa lớp 12 1018 686 84%
Tổng cộng: 1586 1116 82%

Comment giao lưu với Chuột Chúa

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com