Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên trần hoàng yến

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 13 62%
Môn Lí lớp 12 0 1443 36%
Môn Hóa lớp 12 0 699 44%
Môn Sinh lớp 12 0 23 22%
Môn Anh lớp 12 0 35 29%
Tổng cộng: 0 2213 38%

Comment giao lưu với trần hoàng yến

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com