Đề thi thử Đại học môn Toán đề số 44

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 275

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: y = x3 – 2x2 – (m – 1)x + m      (1) (1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1. (2).Trong trường hợp hàm số (1) đồng biến trên tập số thực R, tìm m để diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (1) và hai trục Ox, Oy có diện tích bằng 1

Câu 2: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x^{2}+3xy+y^{2}=12\\x^{2}-xy+3y^{2}=11 \end{matrix}\right.

Câu 3: Giải phương trình: 1 - tanx.tan2x = cos3x

Câu 4: Tính tích phân: \int_{0}^{1}\frac{2x-1}{\sqrt{4-3x^{2}}}dx

Câu 5: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh AB = a, cạnh AA' = 2a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau A'B và B'C.

Câu 6: Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt: m(2x + 1)\sqrt{x^{2}+1} = 10x2 + 8x + 4

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ vuông góc Oxy cho điểm A(-1 ; 3) và đường thẳng (d): x - 2y + 2 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD sao cho B, C thuộc (d) và các tọa độ của C đều dương

Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz cho 3 điểm A(3 ; 0 ; 0) , B(0 ; 3 ; 0) , C(0 ; 0 ; 3) và H là hình chiếu của O lên (ABC). Gọi D là điểm đối xứng với H qua O. Lập phương trình mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ABCD.

Câu 9: Có hai đội đi thi học sinh giỏi tiếng Anh. Đội thứ nhất có 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ, đội thứ hai có 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Từ mỗi đội chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất để chọn được ít nhất một học sinh nữ

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trực tâm H, đỉnh A(3 ; 4), đường cao BB1: x – y + 9 = 0, đường cao CC1 có phương trình: 3x – y – 13 = 0. Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC.

Câu 11: Trong hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(10 ; 3 ; -1), đường thẳng d có phương trình: \left\{\begin{matrix} x=1+2t\\y=t \\c=1+3t \end{matrix}\right.

Câu 12: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} \sqrt{x+1}+\sqrt{y+8}=5\\9^{log_{2}(x+y)}-(x+y)^{log_{2}3}-72=0 \end{matrix}\right.      \begin{matrix} (1)\\(2) \end{matrix}

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyennhuthoa 5 6 83% 129.5
2 hatrang 4 8 50% 6.33
3 Lan Mai 0 0 0% 0.07
4 Hà Linh 0 0 0% 0.12
5 Hoàng Hương 2 12 17% 2.15
6 Trung Thành 1 2 50% 0.57
7 chuong 0 0 0% 3.18
8 Long Trần 0 0 0% 0.12
9 mr la 1 3 33% 17.15
10 Tuy Nguyen 0 0 0% 3.98
11 Nguyễn Đặng Anh Thư 0 1 0% 0.25
12 Vương Việt 0 0 0% 0.48
13 nguyễn thảo 3 9 33% 12.45
14 Lylia Nguyễn 0 1 0% 1.9
15 Nguyễn Vân Anh 1 12 8% 2.67
16 phamtan 0 2 0% 7.42

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12