Đề thi thử đại học môn Toán đề số 50

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 249

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y=x4-2x2  (a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ  thị (C) của hàm số (HS tự làm). (b) Trên (C) lấy hai điểm phân biệt M,N có hoành độ lần lượt là m,n. Tìm điều kiện đối với m,n để hai tiếp tuyến của (C) tại M,N song song với nhau.

Câu 2: \left\{\begin{matrix} x^{5}+xy^{4}=y^{10}+y^{6} (1)\\\sqrt{4x+5}+\sqrt{y^{2}+8}=6 (2) \end{matrix}\right.                 (I)

Câu 3: Giải phương trình: tan2x+cot2x+cot22x= \frac{11}{3}

Câu 4: Tính tích phân: \int_{0}^{\frac{\pi }{3}}\frac{2sin2x+3sinx}{\sqrt{6cosx-2}}dx.

Câu 5: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi G là trọng tâm ∆SAC và khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SDC) bằng \frac{a\sqrt{3}}{6}. Tính khoảng cách từ O đến (SCD), trong đó O là giao điểm của AC và BD. Tính thể tích của SABCD.

Câu 6: Cho x,y là hai số thực dương thỏa mãn điều kiện x2+y2=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của A=(1+x)(1+\frac{1}{y})+(1+y)(1+\frac{1}{x})

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): (x-1)2+(y-2)2=5 và điểm M(6;2). Chứng minh M nằm ngoài hình tròn và viết phương trình đường thẳng d qua M và cắt (C) tại hai điểm A,B sao cho MA2+MB2=50.

Câu 8: Trong không gian Oxyz cho điểm A(4;2;2), B(0;0;7)  và đường thẳng d có phương trình: \frac{x-3}{-2}=\frac{y-6}{2}=\frac{z-1}{1}. Chứng minh hai đường thẳng AB và d cùng thuộc một mặt phẳng. Tìm C ∈ (d) sao cho ∆ABC cân ở A.

Câu 9: Giải phương trình: 4.x^{log_{3}4}= x2.2^{log_{3}x}-x^{log_{3}2}

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, lập phương trình chính tắc của parabol (P) có đỉnh O (O là gốc tọa độ) trục đối xứng là Ox và đường thẳng d:2x-y-4=0 chắn trên (P) một đoạn có độ dài bằng3\sqrt{5}

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1;0;0); B(2;0;2); C(0;0;3). tìm tọa độ trực tâm của ∆ABC.

Câu 12: Tìm phần thực phần ảo của số phức: z=\frac{(\sqrt{2}-\sqrt{6}i)^{2010}}{(sin\frac{\pi }{3}-isin\frac{5\pi }{6})^{2011}}

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tuy Nguyen 5 5 100% 2.78
2 hoàng phương thảo 6 9 67% 1.15
3 phùng Quyên 1 1 100% 13.17
4 Hoang Minh 1 1 100% 0.12
5 Trần Thiện Minh 3 9 33% 1.13
6 nguyễn thảo 0 0 0% 9.58
7 Longsmc Tang 3 9 33% 3.23
8 Tấn Ngân Võ 2 9 22% 0.33
9 Nguyễn Văn Thuận 2 9 22% 0.2
10 hatonquyen 2 9 22% 1.87
11 Cuong Ngo Manh 2 9 22% 0.42
12 tranhoangtrong 1 9 11% 2.23
13 Dung Kim 1 9 11% 0.88

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12