Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoang Minh

  • THPT Mỹ Đức A - Hà Nội
  • 109

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1 2 50%
Môn Hóa lớp 12 25 29 62%
Môn Sinh lớp 12 74 130 52%
Môn Anh lớp 12 1 5 40%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 101 167 54%

Comment giao lưu với Hoang Minh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com