Đề thi thử Đại học môn Toán đề số 6

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 156

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = \frac{2x-2}{x+1} a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. (HS tự làm) . b) Tìm xsao cho tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x cắt đường tiệm cận đứng tại A, cắt đường tiệm cận ngang tại B thỏa mãn OB=2OA

Câu 2: Giải phương trình sin3x = cosx.cos2x(tan2x + tan2x)

Câu 3: Giải phương trình √x + \sqrt{x^{2}-1} = \sqrt{x^{2}-3x-4}

Câu 4: Tính tích phân I=\int_{1}^{e}(\frac{1}{x\sqrt{1+3lnx}}+2)lnxdx

Câu 5: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Gọi I,J,K lần lượt là trung điểm của CD,AD và DD'; O là tâm hình vuông A'B'C'D'.Tính thể tích khối tứ diện O.IJK và chứng minh rằng B'D⊥(IJK).

Câu 6: Cho các số thực dương a, b phân biệt thỏa mãn điều kiện ab ≤ 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = \frac{2}{a^{4}} + \frac{2}{b^{4}} + \frac{3}{(a-b)^{2}}

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho tam giác ABC có trung điểm cạnh BC là M(3;2),trọng tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt là G(\frac{2}{3};\frac{2}{3}), I(1;-2). Xác định tọa độ đỉnh C.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba mặt phẳng (P): x+3y-z+4=0, (Q): x-2z-3=0, (R): y-2z=0. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (Q) và (R). Viết phương trình đường thẳng ∆ nằm trong (P) và vuông góc với đường thẳng d tại giao điểm của d và (P).

Câu 9: Cho số phức z thỏa mãn \frac{z+1}{z-2} = z + 3.  Tính môđun \left|\frac{z-i}{\bar{z}+2i}\right|

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho tam giác ABC có A(3,2),B(4,5), \widehat{CAB} = 1350. Tìm tọa độ điểm C biết rằng đường cao kẻ từ C của tam giác đã cho có độ dài \frac{\sqrt{10}}{2}.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho d : \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{1}. Và hai mặt phẳng (P): x+y-z+2=0, (Q): x+1=0. Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua M(0;1;1), vuông góc với đường thẳng d đồng thời cắt giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q).

Câu 12: Một nhóm xạ thủ gồm 10 người trong đó có 3 xạ thủ loại I và 7 xạ thủ loại II. Xác suất bắn trúng đích trong mỗi lần bắn của mỗi xạ thủ loại I và loại II lần lượt là 0,9 và 0,8. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ trong 10 người và cho bắn 1 viên đạn. Tính xác suất để viên đạn trúng đích.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyennhuthoa 6 6 100% 114.92
2 The Vu 6 9 67% 34.2
3 vuonghien 4 5 80% 86.77
4 Tuy Nguyen 2 2 100% 18.35
5 Kun Keo Deo 1 1 100% 14.87
6 Vì Sao Cô Đơn 3 8 38% 27
7 vũ thị hương 0 0 0% 98
8 Toan Dao 2 9 22% 4.62

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12