Đề thi thử đại học môn Toán lần 1 năm 2014

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 639

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số \small y=mx^{3}-3mx^{2}+3(m-1) có đồ thị là (C)

a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m=1   (hs tự giải)

b) Chứng minh răng với mọi m\small \neq0 đồ thị (C) luôn có hai điểm cực trị A và B, khi đó tìm các giá trị của thamm số m để \small 2AB^{2}-(OA^{2}+OB^{2})=20

(O là gốc toạ độ)

Câu 2: Giải phương trình: \small (2-\frac{1}{sinx})sin(\frac{\pi }{6}-2x)=4sinx-1-\frac{1}{2sinx}

Câu 3: Giải phương trình: \small \sqrt{1+\frac{2}{x}}=-2x-4+\frac{3}{x}  \small (x\in \mathbb{R})

Câu 4: Tính tích phân: \small I=\int_{-3}^{-2}\frac{x-1}{(x+1)^{3}}ln(\frac{x-1}{x+1})dx

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại C, cạnh huyền bằng 3a, G là trọng tâm tam giác ABC, biết SG\small \perp(ABC), SB=\small \frac{a\sqrt{14}}{2}. Tính thể tích khối chóp S,ABC và khoảng cách từ B đến (SAC) theo a.

Câu 6: Cho hai số thực dương x,y thoả mãn \small x^{3}+y^{3}=1.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \small A=\frac{x^{2}+y^{2}}{(1-x)(1-y)}

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường phân giác trong và đường trung tuyến qua đỉnh B lần lượt là \small d_{1}: x+y-2=0 ; \small d_{2}: 4x+5y-9=0. Điểm \small M(2;\frac{1}{2}) thuộc cạnh AB và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R=\small \frac{15}{6}. Tìm toạ độ các đỉnh A,B,C.

Câu 8: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu S: (x-2)2 + y2 + (z-1)2 =4. Viết phương trình mặt phẳng \small (\alpha ) chứa trục Oy và tiếp xúc với mặt cầu (S).

Câu 9: Giải bất phương trình: \small (\sqrt{10}+1)^{log_{3}x}-(\sqrt{10}-1)^{log_{3}x}\geq \frac{2x}{3}

Câu 10: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng AB là: 2x+y-1=0, phương trình đường thẳng AC là: 3x+4y+6=0 và điểm M(1;-3) nằm trên đường thẳng BC thoả mãn 3MB=2MC. Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1;0;0),B(0;1;2);C(2;2;1). Tìm toạ độ điểm D trong không gian cách đều ba điểm A,B,C và cách mặt phẳng (ABC) một khoảng bằng \small \sqrt{3}

Câu 12: Giải phương trình: \small log_{3}(x-2)=log_{4}(x^{2}-4x+3)

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lưu Ngọc Ánh 6 8 75% 94.82
2 Xuân Quân 6 12 50% 81.87
3 Nguyễn Thế Duy 6 7 86% 24.22
4 th 4 5 80% 28.15
5 Vinh Persi 3 3 100% 70.12
6 Lý Thành nhân 3 4 75% 181.48
7 Minh Duc Trinh 6 12 50% 60.82
8 Huyền Vũ 2 3 67% 1.7
9 nguyen ngoc duy 2 3 67% 180.07
10 Khánh Linh Trần 5 11 45% 30.27
11 RuBi NhOx 1 1 100% 45.73
12 Như Ngọc 1 2 50% 180.03
13 thái Thị hiền 1 2 50% 57.22
14 Minh Xmi 1 2 50% 22.47
15 Tuy Nguyen 1 2 50% 7.25
16 Linh Phương Phạm 0 1 0% 1.17
17 phan thanh phong 0 0 0% 9.37
18 Takkehoa QH 0 0 0% 0.07
19 Trà Trâm 4 10 40% 39.33
20 Hà Thươngg 0 0 0% 0.43
21 Nguyễn Quang Hiếu 1 3 33% 140.73
22 phamtan 1 4 25% 37.1
23 Liêm Hữu 0 1 0% 3.53
24 NGuyen NAm PHong 0 1 0% 17.02
25 Văn Dương Pham 4 12 33% 0.85
26 Gần Xjnk Gáj 3 12 25% 0.67
27 vo tan ngan 3 12 25% 0.37
28 Mai Ba Nam 3 12 25% 1.43
29 Hoàng Lắm 2 12 17% 33.2
30 Lê An 2 12 17% 1.97
31 nguyen quang din 1 11 9% 3.75
32 Dinhtuan Tran 1 12 8% 1
33 Độc Cô Cầu Bại 0 12 0% 0.4

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12