Đề thi thử đại học môn Toán lần II năm 2012 - trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 289

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số: y=x4-2(m2+1)x2+1   (*) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (*) khi m=0 (học sinh tự giải) 2. Chứng minh rằng với mọi m, hàm số (*) có 3 điểm cực trị; Với giá trị nào của m, khoảng cách từ điểm cực đại đến đường thẳng đi qua hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số (*) nhỏ nhất.

Câu 2: Giải phương trình: cos3x-2sin2x-cosx-sinx-1=0

Câu 3: Giải phương trình: \sqrt{x+1}+\sqrt{x^{2}+4x+3}=\sqrt{(x+2)^{3}}

Câu 4: Tính tích phân I=\int_{0}^{1}x5(1-x3)6dx

Câu 5: Giải hệ PT: \left\{\begin{matrix} 3x^{2}+3xy-6x=2y\\y^{2}+xy-y=9x \end{matrix}\right.

Câu 6: Cho x∈R và x>π. Chứng minh rằng sinx> \frac{(\pi ^{2}-x^{2})x}{\pi ^{2}+x^{2}}

Câu 7: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x+3y-\sqrt{6}z-21=0 và mặt cầu (S) có bán kính bằng 5, tâm thuộc tia Ox và tiếp xúc với mặt phẳng Oxy. Tính bán kính và tọa độ tâm của đường tròn (C) là giao của mặt cầu (S) với mặt phẳng (P).

Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(-2;1), cạnh BC=4, điểm M(1;3) nằm trên đường thẳng BC và điểm E(-1;3) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Tính diện tích tam giác ABC

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nunanunong 8 8 100% 88.48
2 hatrang 5 5 100% 25.92
3 nguyennhuthoa 5 5 100% 140.65
4 Linh Li Lom 5 6 83% 150.27
5 chuong 0 0 0% 0.45
6 Nguyễn Thành Tâm 1 9 11% 0.2

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12