Đề thi thử đại học môn Toán lần IV năm 2012- trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 286

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y=x3+3x2+mx+m       (1) 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với m=0   (1) (học sinh tự giải) 2.Tìm các giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua điểm I(-1;2) với hệ số góc bằng (-m) cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt A,B,I. Chứng minh rằng các tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại A,B song song với nhau.

Câu 2: Giải phương trình: \frac{1}{cos^{2}x} - \frac{1}{sin^{2}x}=\frac{8}{3}cot(x+\frac{\pi }{3}).cot(\frac{\pi }{6}-x)

Câu 3: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} \sqrt{7x+y}-\sqrt{2x+y}=4\\2\sqrt{2x+y}-\sqrt{5x+8}=2 \end{matrix}\right.

Câu 4: Tính tích phân I=\int_{0}^{1}\frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^{2}+2x+2}}

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có thể tích bằng 18(đvtt), cạnh SD=6. Hãy tính độ dài các cạnh còn lại của tứ diện, biết rằng các cạnh đó đều có độ dài bằng nhau

Câu 6: Cho 3 số thực x,y,z thay đổi thỏa mãn \left\{\begin{matrix} x+y+z=0\\x^{2}+y^{2}+z^{2}=1 \end{matrix}\right. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P= x3+y3+z3.

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy cho 3 đường thẳng d1:x+y-2=0, d2:2x-y+3=0, d3:3x-y-5=0. Tìm độ dài các đỉnh hình vuông ABCD, biêt rằng A,C∈d1, B∈d2, D∈d3

Câu 8: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S): x2+y2+z2-4x+6y-2z-28=0 và hai đường thẳng: d1:\left\{\begin{matrix} x=-5+2t\\y=1-3t \\z=-13+2t \end{matrix}\right. và d­2:\frac{x+7}{3}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-8}{1} Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) và song song với hai đường thẳng d1,d­2.

Câu 9: Cho số phức z thỏa mãn z-1=\frac{z-18}{z-2}. Hãy tính |\frac{z+4i}{\bar{z}-2i}|  

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 tran van lac 9 9 100% 161.25
2 Linh Li Lom 7 7 100% 0.32
3 nguyennhuthoa 7 7 100% 161.08
4 Nhã Uyên Trịnh Nguyễn 3 4 75% 77.23
5 hatrang 1 9 11% 3.83

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12