Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên tran van lac

  • TT DN&GDTX Thủy Nguyên - Hải Phòng
  • 6612

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 97 71 76%
Môn Lí lớp 12 2873 1987 82%
Môn Hóa lớp 12 3631 2615 82%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 6600 4674 82%

Comment giao lưu với tran van lac

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com