Đề thi thử ĐH môn Toán lần III năm 2012-Trường THPT Đào Duy Từ

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 317

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải phương trình : sin2x + sinx -\frac{1}{2sinx} - \frac{1}{sin2x}= 2cos2x

Câu 2: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix}\sqrt{x^{2}+y^{2}}+\sqrt{2xy}}=8\sqrt{2}\\\sqrt{x}+\sqrt{y}=4\end{matrix}\right.

Câu 3: Tinh  P = \frac{2^{0}C_{2010}^{0}}{1.2} - \frac{2^{1}C_{2010}^{1}}{2.3} + \frac{2^{2}C_{2010}^{2}}{3.4} - \frac{2^{3}C_{2010}^{3}}{4.5} +...+ \frac{2^{2010}C_{2010}^{2010}}{2011.2012} 

Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với AB = √5, C( -1;-1), đường thẳng AB có phương trình x + 2y – 3 = 0 và trọng tâm G của tam giác ABC thuộc đường thẳng x + y -2 = 0. Hãy tìm tọa độ các điểm A và B.

Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(5; 5 ; 0) và đường thẳng d: \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-7}{-4} . Tìm tọa độ các điểm B, C thuộc d sao cho tam giác ABC vuông cân tại A và BC = 2√17.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Khoảng Cách 4 4 100% 45.82
2 nhan 2 3 67% 50.68
3 The Vu 3 7 43% 7.13
4 jaybui 0 1 0% 40.83

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12