Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 16

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 13 câu - Số lượt thi : 692

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tính a = \sqrt[3]{20+14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}.

Cho biểu thức P = (\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}\frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}) : (1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1})

Câu 2: Rút gọn P.

Câu 3: Tìm các giá trị nguyên của x để P < 0 .

Câu 4: Với giá trị nào của x thì biểu thức \frac{1}{P} đạt giá trị nhỏ nhất?

Cho phương trình : x2 – mx + m2  – 5 = 0.

Câu 5: Giải phương trình với m = 1 + √2.

Câu 6: Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

Câu 7: Với những giá trị của m mà phương trình có nghiệm, hãy tìm gía trị lớn nhất và gía trị nhỏ nhất của các nghiệm đó.

Cho hệ phương trình \left\{\begin{matrix}ax-2y=a\\-2x+y=a+1\end{matrix}\right.

Câu 8: Giải hệ phương trình khi a = - 2.

Câu 9: Tìm giá trị của a để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn điều kiện x – y = 1.

Cho (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Các đường thẳng AO, AO’ cắt đường tròn (O) lần lượt tại C, D và cắt đường tròn (O’) tại E, F. Chứng minh rằng:

Câu 10: C, B, F thẳng hàng.

Câu 11: Tứ giác CDEF nội tiếp.

Câu 12: A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BDE.

Câu 13: Giải phương trình: x4\sqrt{x^{2}+2010} = 2010.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 abcdefghik 9 13 69% 18.53
2 Danh Tuấn 3 13 23% 0.63
3 Phạm Thùy Linh 10 13 77% 22.18
4 Miu'ss Nhõ'ss 9 13 69% 3.58
5 do thi bich 3 11 27% 1.85

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9