Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Dương năm 2012

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 20 câu - Số lượt thi : 1922

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Choose the word whose main stressed syllable is different from the others. 

Câu 3:

Câu 4:

Choose the best answer to complete each of the following sentences. 

Câu 5: I wish you ______ making that noise. It’s boring me a lot.

Câu 6: ______ the Thi Vai River is awfully polluted, its water is not fit for fish to survive.

Câu 7: If you park your car in the wrong place, you must pay a(n) ______.

Câu 8: I have seen him for several times lately but I don’t know exactly ______.

Câu 9: He read this article on the website last night, ______?

Câu 10: Mount Pinatubo, which is a volcano ______ the Philippines, erupted in 1991.

Câu 11: The teacher suggests ______ something for the poor in our area.

Câu 12: I have met her mother, ______ her father.

Câu 13: The professor ______ course we are taking next week is very famous.

Câu 14: “Thank you very much.” – “______.”

Câu 15: “Would you like a glass of green tea?” – “______.”

Câu 16: The town is ______ situated on the bank of the river.

Use the correct form of the word given in each sentence. 

Read the passage carefully, then answer the questions below.

In the United States, people celebrate Mother’s Day and Father’s Day. Mother’s Day is celebrated on the second Sunday in May. On this occasion, mother usually receives greeting cards and gifts from her husband and children. The best gift of all for an American Mom is a day of leisure. The majority of American mothers have outside jobs as well as housework, so their working days are often very hard. The working mother enjoys the traditional Mother’s Day custom of breakfast (or brunch) cooked by her family and served to her on a tray in bed. Later in the day, it’s also traditional for extended family groups to get together for dinner, either in a restaurant or in one of their homes.

Flowers are important part of Mother’s Day. Mothers are often given a corsage or a plant for the occasion, particularly if they are elderly.

Father’s Day is celebrated throughout the United States and Canada on the third Sunday in June. The holiday customs are similar to Mother’s Day. Dad also receives greeting cards and gifts from his family and enjoys a day of leisure.

Finish each sentence in such a way that it means exactly the same as the one printed before it. 

Write complete sentences with the cues given. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Elvie Yuen 15 16 94% 1.58
2 Phong Lê 14 16 88% 3.35
3 Linh Minky 13 16 81% 1.93
4 Hằng Hâm 12 16 75% 6.22
5 Thạnh Thôgg Tháii 12 16 75% 8.03
6 Lê Ngọc Anh 12 16 75% 8.18
7 Dương Tấn Hải 10 12 83% 4
8 Lưu Hoàng Phương Khanh 11 16 69% 1.68
9 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11 16 69% 9.35
10 Trần Thị Thanh Tuyền 11 16 69% 3.7
11 vo minh chau 11 16 69% 5.83
12 Vũ Đức Ngọc 10 16 63% 5.17
13 Thư Thánh Thiện 10 16 63% 8.28
14 Ku Bi Louis 10 16 63% 8.4
15 Kim Ngân 10 16 63% 4.98
16 Nguyen Vongoc 9 15 60% 1.38
17 nguyễn trọng nghĩa 9 16 56% 1.52
18 Trần Anh Tuệ 9 16 56% 12.73
19 Nguyen Minh Huy 8 16 50% 9.42
20 Hoàng Lâm 8 16 50% 6.48
21 Hoang Khanh 8 16 50% 7.17
22 Nguyễn Duy Anh 5 9 56% 1.85
23 Dat Tran 7 16 44% 7.85
24 Nguyen Thanh Nga 5 12 42% 4.32
25 Mai Phuong 6 16 38% 3.27
26 Billy Hiếu 6 16 38% 7.57
27 Hồng Thấm 9 15 60% 3.97
28 Vỹ La 10 15 67% 4.95
29 MAi Ảnh 8 16 50% 4.18
30 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 9 16 56% 6.88
31 Tran Tu Son 6 16 38% 7.22
32 Anh Vũ 12 16 75% 2.12
33 Bảo Phan 6 16 38% 9
34 Phương Thảo 12 16 75% 4.23
35 Danh Tuấn 2 16 13% 2.93
36 La Thụy Nghi Quỳnh 16 16 100% 2.3
37 super naughty 7 16 44% 2.6
38 Bin Bon 12 16 75% 8.52
39 Trai's Đểu Xì Tin's 8 16 50% 1.12
40 Thái Lâm Ngọc Ngân 8 14 57% 17.08
41 Trần Ngọc Quyền 8 16 50% 5.7
42 Tuấn Cường 9 16 56% 10.18
43 Thanh's Huyền's 10 16 63% 3.12
44 Hàn Thị Yến 7 16 44% 5.73
45 Thùy Trang 4 14 29% 42.75
46 Tao Hoi Bu 0 2 0% 0.42
47 Phương's Lãng's Tử'Ss 7 16 44% 3.37
48 nguyen thanh nhi 5 16 31% 9.65
49 Đặng Thị Thực 9 16 56% 5.58
50 Như Minh 9 15 60% 7.15
51 Phan Văn Công 6 15 40% 4.75
52 Le Minh Hieu 12 16 75% 2.43
53 Hà Mẫn 4 15 27% 3.33
54 Băng Băng Hải 8 16 50% 20
55 Uyên Nguyễn 7 14 50% 4
56 Nguyễn Vân Anh 5 16 31% 1.57
57 nguyen tuan anh 6 16 38% 4.48
58 Ti Lo 4 16 25% 3.53
59 Thuong Truong Bui 11 16 69% 4.43
60 Bùi Thế Minh Duy 12 16 75% 8.78
61 Phù Thủy Xấu Xa 6 12 50% 4.2
62 GIAP QUANG MINH 3 15 20% 4.35
63 Dương Thị Kim Thoa 4 16 25% 8.35
64 nguyễn huy kiệt 8 16 50% 7.13
65 Thoa Nguyễn 12 16 75% 3.67
66 Số Pi 7 16 44% 6.07
67 Lê Gia Khang 8 16 50% 4.6
68 Nguyễn Quốc Vũ 0 0 0% 73.52
69 tranduc 0 0 0% 0.03
70 Lục Thiên Hà 6 16 38% 6.07
71 Trần Khánh Linh 7 16 44% 9.73
72 Dinh Quoc Thai 4 16 25% 3.35
73 Novack Johnson 15 16 94% 2.93
74 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 15 16 94% 2.9
75 Trang Quỳnh 2 3 67% 0.75
76 Ngô Trang Linh 7 16 44% 8.88
77 Trương Hoài Nam 11 16 69% 4.75
78 Anh Nguyen 12 16 75% 6.22
79 Yen Nhung Ng Hoang 9 16 56% 4.93
80 phuong minh nhu 10 12 83% 2.33
81 Linh Chi 10 10 100% 1.65
82 ạkhasjfasf 12 16 75% 2.62
83 Hiên Phạm 8 16 50% 2.52
84 ☼Cu Hiếu⌂⌂⌂☼⌂☼⌂☼ 1 16 6% 0.6
85 Tử Đinh Hương 7 16 44% 4.5
86 Đỗ Anh Tú 12 16 75% 2.58
87 Gosuha Longshendo 9 16 56% 3.13
88 Kun's Lee 7 16 44% 4.35
89 Nguyễn Hà Kim Huyền 9 12 75% 4.18
90 Nguyễn Hoàng Anh 12 16 75% 8.32
91 Ngo Truong Vinh Loc 1 1 100% 0.53
92 Đỗ Thị Anh Thư 16 16 100% 13.32
93 Song Nhi 13 16 81% 4.3
94 Annie Lê 3 16 19% 2.12
95 Vân Trúc 7 16 44% 17.72
96 Dương Hai 5 16 31% 7.13
97 Hoài Bảo 14 16 88% 5.47
98 Nguyễn Vân 14 16 88% 3.82
99 Lãnh thị hoa 7 16 44% 5.25
100 Ohen'Ri Clesius Ken 2 8 25% 2.67
101 Hong Anh Mai 7 16 44% 7.6
102 Nguyễn Quốc Trung 12 16 75% 6.25
103 Nghi Nguyễn Ngọc Trúc 10 16 63% 4.03
104 Phạm Vy 6 16 38% 4.78
105 Hương Mii 6 15 40% 3.3
106 Trương Văn Quốc 14 16 88% 5.57
107 Quỳnh Phạm 10 16 63% 4.5
108 Đạt Nguyễn 6 16 38% 6.98
109 An Thu 8 16 50% 5.5
110 Phạm Đăng Hoa 1 7 14% 12.3
111 My Ran Yang 7 16 44% 10.78
112 Thảo Phương Nhi 13 15 87% 2.75
113 nguyen ngoc hai 8 16 50% 14.35
114 Linh Linh'ss 3 7 43% 2
115 Thạch Nguyễn Ngọc 8 16 50% 3.5
116 Thắng 8 16 50% 7.65
117 Thule Thu Le 0 0 0% 60.82
118 Minh Quý 8 16 50% 7.05
119 Vũ Diệp Lâm Nhi 6 12 50% 5.25
120 Hiền Ngân's 8 16 50% 5.9
121 Kien Kien 14 16 88% 2.82
122 Incendie 9 16 56% 6.28
123 Nguyễn Cẩm Vân 11 16 69% 3.8
124 Hoàng Thị Như 15 16 94% 10.03
125 Hoàng Thương 8 12 67% 5.37
126 Thảo Thân Thiện 6 16 38% 9.23
127 Mộng Mơ 6 10 60% 10.3
128 Như Lưu 8 16 50% 8.45
129 Lương Thị Kim Lan 5 15 33% 5.28
130 Hồng Mơ 6 16 38% 5
131 Phuong Truong 9 16 56% 5.58
132 Nhi Yến 7 12 58% 4.02
133 Duy Hidai Mrd 14 16 88% 3.22
134 Hồ Kim Oanh 6 16 38% 4.93
135 vu hoang phuong lien 10 16 63% 7.02
136 Nhung Pika 5 16 31% 6.02
137 Huyền Trang 5 16 31% 9.82
138 Thành Thật Thà 4 16 25% 3.3
139 Nguyệt Hà 4 16 25% 2.38
140 pham the truong 2 16 13% 17.37

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9