Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ☼Cu Hiếu⌂⌂⌂☼⌂☼⌂☼

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 10 20%
Môn Lí lớp 12 0 1 100%
Môn Hóa lớp 12 0 96 35%
Môn Anh lớp 12 0 174 54%
Tổng cộng: 0 281 47%

Comment giao lưu với ☼Cu Hiếu⌂⌂⌂☼⌂☼⌂☼

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com