Đề thi vào lớp 10 môn Hóa năm 2008 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Tp.HCM

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 945

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Viết phương trình hóa học để thực hiện dãy chuyển hóa sau: Có mấy phản ứng tạo kết tủa?

MnO2 \overset{(1)}{\rightarrow} Cl2 \overset{(2)}{\rightarrow}HCl \overset{(3)}{\rightarrow}FeCl2 \overset{(4)}{\rightarrow}Fe(OH)2 \overset{(5)}{\rightarrow}FeSO4 \overset{(6)}{\rightarrow}Fe(NO3)2

Cl2 \overset{(7)}{\rightarrow}CaCl2 \overset{(8)}{\rightarrow}Ca(NO3)2\overset{(9)}{\rightarrow} CaCO3\overset{(10)}{\rightarrow}Ca(HCO3)2

Câu 2: Có 5 dung dịch chứa trong 5 lọ riêng biệt gồm các chất: Na2CO 3; BaCl2; MgCl2, H2SO4 và NaOH được đánh số bất kỳ 1,2,3,4,5. Thực hiện các thí nghiệm được kết quả như sau:

-  Chất ở lọ 1 tác dụng với chất ở lọ 2 cho khí bay lên, và tác dụng với chất ở lọ 4 tạo thành kết tủa.

-  Chất ở lọ 2 cho kết tủa trắng với chất ở lọ 4 và lọ 5

Hãy cho biết tên chất có trong từng lọ 1,2,3,4,5. Giải thích và viết phương trình hóa học minh họa

Trên 2 đĩa cân ở vị trí thăng bằng có 2 cốc để hở trong không khí, mỗi cốc đều đựng 100g dung dịch HCl có nồng độ 3,65%. Thêm vào cốc thứ nhất 8,4 g MgCO3, thêm vào cốc thứ hai 8,4 g NaHCO3.

Câu 3: Sau khi phản ứng kết thúc, cân có hiện tượng gì xảy ra?

Câu 4: Nếu mỗi bên đĩa cân cũng lấy 100g dung dịch HCl nhưng nồng độ là 10% và cũng làm thí nghiệm như trên với khối lượng MgCO3 và NaHCO3 đều bằng 8,4g. Phản ứng kết thúc cân có hiện tượng gì?

Câu 5: Người ta dùng khí CO dư ở nhiệt độ cao để khử hoàn toàn 53,5 g hỗn hợp X chứa CuO, Fe2O3, PbO, FeO thu được hỗn hợp kim loại Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z tác dụng hết với dung dịch Ca(OH)2 dư, phản ứng xong người ta thu được 60 gam kết tủa trắng.

Xác định khối lượng của hỗn hợp kim loại Y?

 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu được dung dịch Y. Biết nồng độ của MgCl2 trong dung dịch Y là 11,787%

Câu 6: Tính nồng độ phần trăm của muối sắt trong dung dịch Y?

Câu 7: Nếu thêm vào dung dịch Y nói trên một lượng dung dịch NaOH 10% vừa đủ để tác dụng thì nồng độ% của chất có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?

Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí A gồm C2H2, C2H4, CH4, C3H4, C2H6 thì thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9 gam nước

Câu 8: Tính thể tích khí O2 cần dùng (đo ở đktc)?

Câu 9: Tính tổng khối lượng của hỗn hợp A?

Đốt cháy hoàn toàn m gam một hidrocacbon X, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc dư, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, người ta thấy:

-  Bình 1: có khối lượng tăng thêm là 21,6 gam

-  Bình 2: có 100 gam kết tủa trắng

Câu 10: Tính m?

Câu 11: Xác định CTPT của X biết rằng tỉ khối hơi của X so với oxi là 2,25 Viết các CTCT có thể có ứng với CTPT nói trên (HS tự giải)

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Huỳnh Tuấn An 11 11 100% 13.8
2 Rýt Nguyễn 9 11 82% 27.05
3 Nguyễn Công Thuận 9 11 82% 0.65
4 nguyễn đức dũng 9 11 82% 34.07
5 ta quang chuyen 6 11 55% 17.12
6 Trần Đạt 6 11 55% 34.68
7 Nguyễn Thùy Dương 4 6 67% 10.93
8 Lenny Vin 1 1 100% 19.2
9 Huỳnh Đức Duy 4 11 36% 1.05
10 Đào Thanh Hương 4 8 50% 13.77
11 maithiduyen 5 11 45% 7.25
12 super naughty 2 11 18% 0.55
13 Quản Đức Tùng 3 10 30% 1.48
14 Lê Thị Mỹ Hảo 8 11 73% 18.57
15 Danh Tuấn 4 11 36% 0.45
16 Minh Tu Quang 4 9 44% 10.32
17 Hải 9 11 82% 24.03
18 DucDuy Le 6 11 55% 3.47
19 levanduc 3 10 30% 3.37
20 Trọng Nguyên Quản 11 11 100% 12.58
21 Uyển Chi 0 1 0% 1.12
22 phạm minh khoa 0 0 0% 0.18
23 Nguyen Dinh Hao 2001 2 11 18% 1.72
24 Bá Quang Dự 11 11 100% 1.2
25 masenko kaguza 9 11 82% 0.8
26 omega3 10 11 91% 0.65
27 leeniin 10 11 91% 0.82
28 cao dinh dac 9 11 82% 1.02
29 nguyen ai quynh 1 4 25% 9

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9