Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bá Quang Dự

  • Trường THPT Bắc Bình - Bình Thuận
  • 2640
  • "Like Yesterday, Love Tomorrow and United forever !!!!"

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 35 24 46%
Môn Lí lớp 12 120 68 44%
Môn Hóa lớp 12 25 36 36%
Môn Sinh lớp 12 -25 72 33%
Môn Anh lớp 12 480 657 57%
Tổng cộng: 635 857 53%

Comment giao lưu với Bá Quang Dự

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com