Đề thi vào lớp 10 môn Hóa năm 2008 trường THPT chuyên Tuyên Quang, Tuyên Quang

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 911

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Có 3 gói bột màu trắng không ghi nhãn, mỗi gói chứa riêng rẽ hỗn hợp 2 chất sau: Na2CO3 và K2CO3; NaCl và KCl; MgSO4 và BaCl2. Khi phân biệt 3 gói bột trên nếu chỉ sử dụng nước  và các ống nghiệm thì có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

Câu 2: Khi nhiệt phân hỗn hợp sau: KClO3, CuO, HgO, SiO2, H2O, KMnO4, H2SO4, CuCO3, KNO3. Có bao nhiêu chất khi nhiệt phân giải phóng khí O2?

Câu 3: Nung nóng Cu trong không khí, sau một thời gian được chất rắn A. Hòa tan A trong H2SO4 đặc, nóng được dung dịch B và khí C. Khí C tác dụng với dung dịch D. D vừa tác dụng được với BaCl2 vừa tác dụng được với NaOH. Xác định A, B, C, D.

Câu 4: Hòa tan hết 3,2g oxit M2On trong lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được dung dịch muối nồng độ 12,9%. Sau phản ứng đem cô bớt dung dịch và làm lạnh nó thu được 7,868g tinh thể muối với hiệu suất 70%. Xác định công thức của tinh thể muối đó.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm 2 hyđrocacbon cùng dãy đồng đẳng. cho toàn bộ lượng CO2 và H2O sinh ra lội chậm qua bình 1 chứa dung dịch Ba(OH)2 dư và dung dịch H2SO4 đậm đặc dư mắc nối tiếp. Kết quả khối lượng bình 1 tăng them 6,13g và bình 2 tăng thêm 0,62g. trong bình 1 có kết tủa cân nặng 19,7g. Xác định công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng mỗi hyđrocacbon trong hỗn hợp trên, biết chúng đều mạch thẳng và khi cho tác dụng với khí clo có chiếu sang, mỗi hyđrocacbon đều cho 2 sản phẩm chứa một nguyên tử clo.

Câu 6: Xác định X, Y, Z, T trong sơ đồ sau:

Câu 7: Biết A, B, C, D, E, F đều có phân tử khối bằng 60 đvC; thành phần phân tử đều có C, H, O.

-          A phản ứng được với kim loại Na, giải phóng khí CO2 khi tác dụng với dung dịch Na2CO3.

-          B phản ứng được với dung dịch NaOH, không phản ứng với Na.

-          C, D, E phản ứng với Na (tỉ lệ số mol 1:1), không phản ứng với dung dịch NaOH.

-          F không phản ứng với Na, không phản ứng với dung dịch NaOH.

Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D, E, F.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 ta quang chuyen 5 7 71% 2.98
2 nguyễn đức dũng 4 7 57% 45.57
3 Jollee Trần 3 7 43% 3.62
4 Ngố Sociu 3 7 43% 5.85
5 Trần Đạt 3 7 43% 1.22
6 Hoài Bảo 4 7 57% 8.4
7 Triệu Vĩnh Giang 2 5 40% 18.82
8 Danh Tuấn 3 7 43% 0.42
9 Mãimãi Là Baoxa 1 7 14% 4.38
10 Việt Anh 2 7 29% 1.65
11 Mít Tờ Tít 1 7 14% 1.23
12 vn plut 1 7 14% 8.53

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9