Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên vn plut

  • Trường THPT ISCHOOL Long Xuyên - An Giang
  • 3438

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1 79 42%
Môn Lí lớp 12 805 324 60%
Môn Hóa lớp 12 2178 2482 51%
Môn Sinh lớp 12 521 368 53%
Môn Anh lớp 12 -62 46 17%
Tổng cộng: 3443 3299 51%

Comment giao lưu với vn plut

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com