Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Triệu Vĩnh Giang

  • Trường THPT Chiêm Hóa - Tuyên Quang
  • 35

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 80 46%
Môn Lí lớp 12 0 661 53%
Môn Hóa lớp 12 25 852 46%
Môn Sinh lớp 12 0 8 50%
Tổng cộng: 25 1601 49%

Comment giao lưu với Triệu Vĩnh Giang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com