2K5! Thi thử Miễn Phí THPT QG lần 2 | Tuyensinh247.com

KỲ THI
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA TẤT CẢ CÁC MÔN - ĐỢT 2

LỊCH THI THỬ

Môn toán 20h Ngày 25/02/2023 Đăng ký miễn phí phòng thi này
Môn Anh 20h Ngày 26/02/2023 Đăng ký miễn phí phòng thi này
Môn Khoa học tự nhiên 20h Ngày 27/02/2023 Đăng ký miễn phí phòng thi này
Môn Khoa học xã hội 20h Ngày 28/02/2023 Đăng ký miễn phí phòng thi này
Môn toán

20h Ngày 25/02/2023

Đăng ký miễn phí phòng thi này
Môn Anh

20h Ngày 26/02/2023

Đăng ký miễn phí phòng thi này
Môn Khoa học tự nhiên

20h Ngày 27/02/2023

Đăng ký miễn phí phòng thi này
Môn Khoa học xã hội

20h Ngày 28/02/2023

Đăng ký miễn phí phòng thi này

Bình luận