2K5! Thi thử Miễn Phí TN THPT đợt 3 | Tuyensinh247.com

KỲ THI TN THPT 2024 - ĐỢT 1

LỊCH THI THỬ

Môn Toán 20h ngày 17/12/2023 Đăng ký miễn phí phòng thi này
Môn tiếng Anh 20h ngày 18/12/2023 Đăng ký miễn phí phòng thi này
Tổ hợp môn Khoa học tự nhiên 20h ngày 19/12/2023 Đăng ký miễn phí phòng thi này
Tổ hợp môn Khoa học xã hội 20h ngày 20/12/2023 Đăng ký miễn phí phòng thi này
Môn Toán

20h ngày 17/12/2023

Đăng ký miễn phí phòng thi này
Môn tiếng Anh

20h ngày 18/12/2023

Đăng ký miễn phí phòng thi này
Tổ hợp môn Khoa học tự nhiên

20h ngày 19/12/2023

Đăng ký miễn phí phòng thi này
Tổ hợp môn Khoa học xã hội

20h ngày 20/12/2023

Đăng ký miễn phí phòng thi này

Bình luận