Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Nguyễn Thành Tâm

Cấp độ thành viên

16
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 128 121 66%
Môn Lý 4382 2374 95%
Môn Hóa 5841 2796 99%
Môn Sinh 1719 940 95%
Môn Tiếng Anh 4853 2599 96%
Tổng cộng: 16923 8830 96%

Comment giao lưu với Nguyễn Thành Tâm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com