Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lộ trình SUN tự chọn

Lộ trình SUN 2025: 1 môn

Khóa nền tảng + Khóa luyện thi + Khóa luyện đề

2,997,000

1,299,000

Lộ trình SUN 2025: 3 môn

Khóa nền tảng + Khóa luyện thi + Khóa luyện đề cho 3 môn

8,991,000

3,299,000

Lộ trình SUN 2025: 2+2 môn

Khóa nền tảng + Khóa luyện thi + Khóa luyện đề 2 môn toán, văn + 2 môn tự chọn

11,998,000

3,699,000

Lộ trình SUN 2025: 4 môn

Khóa nền tảng + Khóa luyện thi + Khóa luyện đề cho 4 môn

11,998,000

3,699,000

Lộ trình luyện thi TN THPT & ĐH

73%

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT và ĐGNL Hà Nội - Môn Toán - Thầy Nguyễn Công Chính

(THẦY CHÍNH - MÔN TOÁN - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT VÀ ĐGNL HÀ NỘI)

Giá gốc: 4,096,000

Nay chỉ còn: 1,299,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT và ĐGNL HCM - Môn Toán - Thầy Nguyễn Công Chính

(THẦY CHÍNH - MÔN TOÁN - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT VÀ ĐGNL HCM)

Giá gốc: 4,096,000

Nay chỉ còn: 1,299,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT và ĐGNL Hà Nội - Môn Toán - Thầy Nguyễn Hoàng Tùng và thầy Nguyễn Công Chính

(THẦY TÙNG & THẦY CHÍNH - MÔN TOÁN - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT VÀ ĐGNL HÀ NỘI)

Giá gốc: 4,096,000

Nay chỉ còn: 1,299,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT và ĐGNL HCM - Môn Toán - Thầy Nguyễn Hoàng Tùng và thầy Nguyễn Công Chính

(THẦY TÙNG & THẦY CHÍNH - MÔN TOÁN - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT VÀ ĐGNL HCM)

Giá gốc: 4,096,000

Nay chỉ còn: 1,299,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT và ĐGTD Bách Khoa Môn Sinh - Cô Kim Anh và thầy Hiếu

(CÔ KIM ANH & THẦY HIẾU - MÔN SINH- LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT VÀ ĐGTD BÁCH KHOA)

Giá gốc: 3,996,000

Nay chỉ còn: 1,299,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn GDKT&PL - Cô Đoàn Thị Vành Khuyên

(CÔ KHUYÊN - MÔN GDKT & PL - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT VÀ ĐGNL HCM)

Giá gốc: 3,097,000

Nay chỉ còn: 1,299,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT và ĐGNL, ĐGTD Môn Ngữ Văn - Cô Nguyễn Thị Hương Thuỷ

(CÔ THUỶ & CÔ QUỲNH ANH - MÔN NGỮ VĂN - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT VÀ ĐGNL, ĐGTD)

Giá gốc: 3,996,000

Nay chỉ còn: 1,299,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT và ĐGNL Hà Nội Môn Lịch Sử - Cô Lê Thu

(CÔ LÊ THU - MÔN LỊCH SỬ - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT VÀ ĐGNL HÀ NỘI)

Giá gốc: 3,097,000

Nay chỉ còn: 1,299,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT và ĐGNL HCM Môn Lịch Sử - Thầy Hồ Như Hiển

(THẦY HIỂN - MÔN LỊCH SỬ - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT VÀ ĐGNL HCM)

Giá gốc: 4,096,000

Nay chỉ còn: 1,299,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Tel: 024.7300.7989Hotline: 1800.6947

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Email: lienhe@tuyensinh247.com