Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lộ trình SUN tự chọn

Lộ trình sun luyện thi THPT & ĐH 1 môn

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,397,000

1,199,000

Lộ trình sun luyện thi THPT & ĐH 3 môn

3 khóa luyện thi, 3 khóa luyện đề, 3 khóa tổng ôn

7,191,000

3,499,000

Lộ trình sun luyện thi THPT & ĐH 4 môn

4 khóa luyện thi, 4 khóa luyện đề, 4 khóa tổng ôn

9,588,000

3,999,000

Lộ trình luyện thi TN THPT & ĐH

50%

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn Toán - Thầy Nguyễn Công Chính

(THẦY CHÍNH - MÔN TOÁN - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT)

Giá gốc: 2,397,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn Toán - Thầy Chí & Thầy Chính

(THẦY CHÍNH & THẦY CHÍ - MÔN TOÁN - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT)

Giá gốc: 2,397,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn Văn - Cô Phạm Thị Thu Phương

(CÔ PHƯƠNG - MÔN VĂN - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT)

Giá gốc: 2,397,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn Văn - Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

(CÔ THỦY - MÔN VĂN - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT)

Giá gốc: 2,397,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn Anh - Cô Hoàng Xuân

(CÔ HOÀNG XUÂN - MÔN ANH - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT)

Giá gốc: 2,397,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn Anh - Cô Nguyễn Thị Hà Phương

(CÔ PHƯƠNG - MÔN ANH - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT )

Giá gốc: 2,397,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn Vật lí - Thầy Phạm Quốc Toản

(THẦY TOẢN - MÔN LÍ - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT)

Giá gốc: 2,397,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn Vật lí - Thầy Thế Anh & Thầy Toản

(THẦY THẾ ANH & THẦY TOẢN - MÔN LÍ - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT )

Giá gốc: 2,397,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn Hóa - Thầy Phạm Thanh Tùng

(THẦY TÙNG - MÔN HÓA - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT)

Giá gốc: 2,397,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn Sinh - Thầy Nguyễn Đức Hải

(THẦY HẢI - MÔN SINH - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT)

Giá gốc: 2,397,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn Sử - Thầy Hồ Như Hiển

(THẦY HIỂN - MÔN SỬ - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT )

Giá gốc: 2,397,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn Địa

(MÔN ĐỊA - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT)

Giá gốc: 2,397,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Combo Lộ trình Sun - Luyện thi TN THPT Môn GDCD - Cô Đoàn Thị Vành Khuyên

(CÔ KHUYÊN - MÔN GDCD - LỘ TRÌNH SUN LUYỆN THI TN THPT)

Giá gốc: 1,697,000

Nay chỉ còn: 1,199,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết

Tel: 024.7300.7989Hotline: 1800.6947

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Email: lienhe@tuyensinh247.com