Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Danh Tuấn

  • THPT Tân Kỳ 3 - Nghệ An
  • -5

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán -15 16 6%
Môn Lý 0 80 43%
Môn Hóa -5 10 30%
Môn Sinh 0 1 0%
Môn Tiếng Anh 0 95 37%
Tổng cộng: -20 202 36%

Comment giao lưu với Danh Tuấn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com