Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đỗ Đức Dũng

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán -10 52 19%
Môn Lý 0 76 22%
Môn Hóa 0 63 33%
Môn Sinh 185 48 60%
Môn Tiếng Anh 615 500 66%
Môn Địa Lý 0 4 25%
Môn Sử 0 8 50%
Tổng cộng: 790 751 55%

Comment giao lưu với Đỗ Đức Dũng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com