Thành viên Đời Chốn Giả Tạm

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lý 0 137 39%
Môn Hóa -40 20 20%
Môn Sinh 0 40 40%
Môn Tiếng Anh 0 120 31%
Môn Địa Lý 0 40 53%
Môn Sử 0 120 51%
Tổng cộng: -40 477 40%

Comment giao lưu với Đời Chốn Giả Tạm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com