Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Đời Chốn Giả Tạm

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 76 34%
Môn Lý 0 217 41%
Môn Hóa -40 60 32%
Môn Sinh 0 79 41%
Môn Tiếng Anh 0 191 30%
Môn Địa Lý 0 207 48%
Môn Sử 0 470 53%
Tổng cộng: -40 1300 44%

Comment giao lưu với Đời Chốn Giả Tạm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com