Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.66.869.247 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Duyên Bờm

  • THPT Mai Thúc Loan - Hà Tĩnh
  • -124

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 4 24 42%
Môn Lý -91 250 21%
Môn Hóa -47 72 26%
Tổng cộng: -134 346 24%

Comment giao lưu với Duyên Bờm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com